#Educomunicambio

El nostre alumnat ha participat els tallers de #Educomunicambio per evitar desigualtats de gènere i expressions de violència cap a l’alumnat. género y expresiones de violencia hacia el alumnado.

La iniciativa posada en marxa per l’ONGD Pau i Desenvolupament ha impartit tallers en diferents col·legis de l’Horta Sud com l’IES Serra Perenxisa de Torrent.

El primer Taller “Scroll Infinit” va tenir com a enfocament la plataforma TikTok, l’objectiu d’aquest taller va abordar els continguts que poden contribuir a desigualtats de gènere i expressions de violència cap als joves. Per aconseguir-ho es van treballar els continguts sexistes i es va potenciar les bones pràctiques en l’ús de les xarxes socials.

El segon Taller “Video participatiu” va abastar la creació de contingut audiovisual com a eina per reduir bretxes socials. En aquest, es van abordar els problemes socials com la crisi climàtica i la reducció de desigualtats de gènere a través de les xarxes socials més utilitzades pels estudiants.

s.

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

Inscripció

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament firmada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant. Esta documentació es troba disponible en el següent enllace http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

 • Correu eléctronico IES SERRA PERENXISA:
  • 46019015.secretaria@edu.gva.es

LA INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS NO PRESSUPOSA LA PREINSCRIPCIÓ PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN ALGUN DELS CICLES DEL CENTRE. CALDRÀ ESTAR ATENT@S ALS TERMINIS QUE ESTABLISCA CONSELLERIA.

Calendari Proves d’Accés 2024

Termini inscripció del 20 al 28 de març

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dos formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reunixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reunixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estos ensenyaments.

INSCRIPCIÓ: del 20 al 28 de març de 2024. Per a sol·licitar exempcions d’exàmens del 20 de març fins al 28 de juny.

 • PROVES GRAU MITJÀ: 20 i 21 de maig de 2024.
 • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 i 21 de maig de 2024.

Els alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça-pendent publicar), podran presentar-se a les proves d’accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d’accés.

En el següent enllaç podeu trobar la informació relativa a la prova d’accés a cicles formatius, així com exàmens de cursos anteriors.

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

Ací podeu veure el resum de dates d’esta convocatòria:

Impresos per a descarregar

Cicle de Grau Mitjà:

Cicle de Grau Superior:

Documentació per a presentar en secretaria del centre:

  • Sol·licitud cicle mitjà o superior.
  • Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=pruebas o demanar en secretaria.
  • (Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o superior amb documentació que ho justifique (opcional). Ej.Certificat justificar un any treballat, declaració jurada autònom i Informe Vida Laboral o alta d’autònom.

Exàmens

GRAU MITJÀ

Esta Prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s’estructurarà en dos parts.

 • 1. Part Sociolingüística: que versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià), Ciències Socials, Geografia i Història i Inglés. Constarà de tres apartats:
  • a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar),
  • a2) Ciències Socials: Geografia i Història,
  • a3) Inglés.
 • 2. Part Científic-Matemàtica-Tècnica, que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital. Constarà de tres apartats:
  • b1) Matemàtiques,
  • b2) Ciències Naturals,
  • b3) Tractament de la Informació i Competència Digital.

GRAU SUPERIOR

 • A1) Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar)
 • A2) Llengua Estrangera (Inglés)
 • A3) Matemàtiques
 • A4) Tractament de la Informació i Competència Digital.
 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries del qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l’accés a les famílies professionals d’Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Servicis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Opció B. Tecnologia: les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l’accés a les famílies professionals de: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola). Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.
 • Opció C. Ciències: les matèries del qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola). Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

Horari de les proves

 

Temari

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015)

Enllaç: https://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Dia del llibre

Parlem amb

PASQUAL ALAPONT

Dilluns 25 de març
3° ESO
Organitzador: Ministeri de Cultura i Esport i La
Direcció General del Llibre, del còmic i de la
Lectura.

jornada literaria

Jornada d’Emprenedoria

El passat 5 de desembre, l’alumnat que està cursant segon dels cicles formatius que s’impartixen en el nostre centre (Informàtica i Comunicacions i Administració i Gestió) va formar part d’una vesprada d’emprenedoria. Durant la jornada diversos ponents van exposar les seues històries, dificultats i èxits, amb la finalitat de proporcionar als estudiants una experiència educativa integral que va més enllà de la teoria, preparant-los per a enfrontar els desafiaments del món empresarial amb confiança i habilitats pràctiques. A més, per a finalitzar la vesprada l’alumnat va poder gaudir d’un taller de coaching.

Taller Elevator Pitch

Els alumnes/as dels cicles formatius d’informàtica i comunicacions i d’administració i gestió han format part del taller “Elevator Pitch” impartit per la coach Mar Rubio Aguilera, en el qual han hagut de presentar un projecte durant un minut per a intentar convéncer a un futur client que el seu producte és el millor.

Taller Lego Serious Play

Els nostres alumnes i alumnes de 1° GAD, 1° AGAFEU i 2° AYF han participat en el taller “Lego Serious Play” i a través d’este han pogut desenvolupar la seua creativitat, construint i explorant noves idees, així com expressant les seues emociones.