Criteris d’avaluació

LA INFORMACIÓ REFERENT ALS CRITERIS D'AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ DELS DIFERENTS NIVELLS IMPARTITS AL CENTRE, ESTAN A DISPOSICIÓ DE L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES PER A LA SEUA CONSULTA EN LA CAPORALIA D'ESTUDIS.

Admissió 2019-2020

Calendaris d'admissió d'ESO, Batxiller, FP bàsica i Cicles Formatius

Proves d’idiomes 2020