Proves accés Cicles Formatius : Actes provisionals

acta_provisional_pruebas_acceso_grado_medio

Descarregar Grau Mitjà

acta_provisional_pruebas_acceso_grado_superior

Descarregar Grau Superior

Les reclamacions se presentaran per escrit del 2 al 6 de juny dirigides al president o presidenta de la comissió avaluadora al registre d’entrada del centre.