Procés de selecció per alumnes i professors per a jornades en Catania (Italia) del 10 al 14 de desembre 2018

Durant els cursos 2018-19 i 2019-20, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo participarà  en un associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus +.

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut,  participaran escoles de Zywiec (Polònia), Catània (Itàlia), Estambul (Turquia) i Leinstrand (Noruega). El projecte que anem a desenrotllar s’anomena “Fonts d’energia renovable- Oportunitats per per netejar l’aire en Europa” i consistirà, bàsicament, en fer jornades en cada institut relacionades amb una o varies fonts d’energia renovable.

Les jornades que es realitzen en el nostre institut estaran enfocades als panells solars fotovoltaics i tèrmics. En Noruega es treballarà la força del vent i la biomassa. En Itàlia, les jornades estaran enfocades a la energia hidroelèctrica. En Turquia, l’aprenentatge es focalitzarà en les connexions i dispositius d’energies renovables dels edificis i habitatges. I per últim, Polònia posarà el focus en la geotèrmia i les plantes d’energia mixta.

En totes aquestes jornades participaran 4 alumnes i 2 professors de cadascuna de les escoles participants del projecte.

Per a seleccionar els alumnes i professors per a les pròximes jornades de Catània (Itàlia)  atendrem als següents criteris de selecció

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Obrim un període d’inscripció des del 8 de novembre de 2018 a 12 de novembre de 2018 per a seleccionar els alumnes interessats en la mobilitat de Catània (italià).  Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne del cicle de Cicles o de FP bàsica de l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari-
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.
 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. 5 punts.
 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.
 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.

En cas d’empat es realitzarà un sorteig

 Criteris de selecció de professor:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.
 • Estar involucrat en la omega replica coordinació del projecte. 10 punts.
 • Formar part de l’equip de projectes europeus del centre 10 punts.
 • Fer docència en relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.
 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.
 • Nivell d’Italià B2 o superior. 10 punts.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.

-La vicedirectora  que actuarà com vocal.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com vocal..

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estàn les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+

Our College in Europe

Durant els cursos 2018-19 i 2019-20, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo participarà en un associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus +.

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participaran escoles de Zywiec (Polònia), Catània (Itàlia), Estambul (Turquia) i Leinstrand (Noruega). El projecte que anem a desenrotllar s’anomena “Fonts d’energia renovable- Oportunitats per per netejar l’aire en Europa” i consistirà, bàsicament, en fer jornades en cada institut relacionades amb una o varies fonts d’energia renovable.

Les jornades que es realitzen en el nostre institut estaran enfocades als panells solars fotovoltaics i tèrmics. En Noruega es treballarà la força del vent i la biomassa. En Itàlia, les jornades estaran enfocades a la energia hidroelèctrica. En Turquia, l’aprenentatge es focalitzarà en les connexions i dispositius d’energies renovables dels edificis i habitatges. I per últim, Polònia posarà el focus en la geotèrmia i les plantes d’energia mixta.

En totes aquestes jornades participaran alumnes i professos de totes les escoles participants del projecte, a més d’experts de les matèries a tractar. Realitzarem visites a empreses i instal·lacions d’energies renovables i visites culturals.

En el nostre institut, aquest projecte, està pensat bàsicament per a alumnes de la FP Bàsica, encara que també inclourem alumnes de la ESO.

Comencem aquest mes d’Octubre, del dia 24 al 28, la preparació del projecte amb una serie de reunions preparatòries i formatives que es realitzaran a la localitat de Zywiec en Polònia. En aquestes jornades participaran dos professors de cada Institut.

Animen a tota la comunitat educativa de l’IES Rascanya, alumnes, famílies i professors, a participar en aquest projecte, posant el focus en la preparació de les jornades que es duran a terme en la nostra escola on acollirem els participants de totes les altres escoles de l’associació escolar.

 

IES Rascanya in Europe

El present curs 2018 L’IES Rascanya-Antonio Cañuelo hem aconseguit una beca Erasmus + per a dos alumnes del cicle de grau mitjà d’electricitat i un professor
El projecte anomenat “Aprenentatge professional, personal i lingüístic en França” , està enquadrat dins del programa Eramus + de la Unió Europea. Aquest és el primer projecte d’este tipus que promovem al IES Rascanya-Antonio Cañuelo i està enfocat als alumnes des cicles de grau mitjà d’electricitat.

Ver Projecte i criteris de selecció

Descargar instancia