Adjudicacions de places vacants de Cicles Formatius

A PARTIR DE DIJOUS 14 DE SETEMBRE, LES PLACES VACANTS DE CURSOS DE CICLES FORMATIUS SENSE LLISTA D’ESPERA, S’ADJUDICARAN PER ORDRE D’ARRIBADA, SENSE QUE SIGA NECESSARI HAVER PARTICIPAT EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ. TAN SOLS CALDRÀ COMPLIR AMB ELS REQUISITS ACADÈMICS D’INGRÉS EN CADA NIVELL. ELS SOBRES DE MATRÍCULA ES REPLEGARAN A CONSERGERIA DEL CENTRE, EN HORARI DE 8:00 A 15:00 DE DILLUNS A DIJOUS I DE 8:00 A 14:00 ELS DIVENDRES.

LES VACANTS QUE QUEDEN SÓN:

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
2on CFB ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA, 8 VACANTS
2on CFB FABRICACIÓ I MUNTATGE, 6 VACANTS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
2on CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ, 6 VACANTS
2on CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, 20 VACANTS
2on CFGM PRODUCCIÓ DE CALOR, 15 VACANTS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
2on CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS, 4 VACANTS
2on CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA, 5 VACANTS
1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial, 22 VACANTS
2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial, 20 VACANTS
1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial, 27 VACANTS
2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial, 22 VACANTS

Acte d’adjudicació de vacants. Dia 13 de Setembre.

DIMECRES 13 DE SETEMBRE, 11:30h, SUM DE L’IES RASCANYA. CICLES FORMATIUS SENSE LLISTA D’ESPERA. PODRÀ PARTICIPAR QUALSEVOL PERSONA INTERESSADA QUE HAJA PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ, SEMPRE QUE COMPLISCA ELS REQUISITS D’ACCÉS.

Les vacants que sobren de la subhasta de dimecres 13 (que es publicaran després de l’acte), s’adjudicaran per ordre d’arribada a partir del dijous 14 de setembre, sense que calga haver participat en el procés d’admissió; simplement s’hauran de posseir els requisits acadèmics per a l’ingrés a cada cicle. Les persones interessades podran passar de 8:00 a 15:00 de dilluns a dijous i de 8:00 a 14:0 els divendres

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

2on CFB ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA, 8 VACANTS

2on CFB FABRICACIÓ I MUNTATGE, 6 VACANTS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

1er CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ, 7 VACANTS

1er CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, 2 VACANTS

2on CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ, 6 VACANTS

2on CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, 21 VACANTS

2on CFGM PRODUCCIÓ DE CALOR, 15 VACANTS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1er CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS, 1 VACANT

2on CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS, 4 VACANTS

2on CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA, 5 VACANTS

1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial

2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial

1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial