Adjudicacions de places vacants de Cicles Formatius

A PARTIR DE DIJOUS 14 DE SETEMBRE, LES PLACES VACANTS DE CURSOS DE CICLES FORMATIUS SENSE LLISTA D’ESPERA, S’ADJUDICARAN PER ORDRE D’ARRIBADA, SENSE QUE SIGA NECESSARI HAVER PARTICIPAT EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ. TAN SOLS CALDRÀ COMPLIR AMB ELS REQUISITS ACADÈMICS D’INGRÉS EN CADA NIVELL. ELS SOBRES DE MATRÍCULA ES REPLEGARAN A CONSERGERIA DEL CENTRE, EN HORARI DE 8:00 A 15:00 DE DILLUNS A DIJOUS I DE 8:00 A 14:00 ELS DIVENDRES.

LES VACANTS QUE QUEDEN SÓN:

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
2on CFB ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA, 8 VACANTS
2on CFB FABRICACIÓ I MUNTATGE, 6 VACANTS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
2on CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ, 6 VACANTS
2on CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, 20 VACANTS
2on CFGM PRODUCCIÓ DE CALOR, 15 VACANTS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
2on CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS, 4 VACANTS
2on CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA, 5 VACANTS
1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial, 22 VACANTS
2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial, 20 VACANTS
1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial, 27 VACANTS
2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial, 22 VACANTS