Subvenció a alumnat de Formació Professional

L’alumnat de Formació Professional pot demanar subveción per dues causes:

  1. Que residisquen a més de 14 km o estiguen de lloguer perquè el seu domicili habitual estiga a més de 14 km. Més informació
  2. Per realitzar la FCT en centres de treball allunyats del centre educatiu. Més Informació

Termini: del 26 d’abril al 23 de maig de 2022

Subvenció per desplaçament per a la realització de cicles de formació professional en centres allunyats de la residència habitual

Informació detallada:

Documentació a presentar:

Imprés Sol·licitud

Imprés Domiciliació Bancària

També haureu de presentar:

  • Certificat d’empadronament i contracte de lloguer
  • Rebuts dels pagaments

Subvenció per realitzar la FCT en centres de treball allunyats del centre educatiu

Informació detallada:

Documentació a presentar:

Imprés Sol·licitud

Imprés Domiciliació Bancària

També haureu de presentar:

  • Certificat d’empadronament i contracte de lloguer
  • Rebuts dels pagaments