Fira de tecnologia

A finals del segon trimestre, el Departament de Tecnologia va presentar una mostra dels treballs realitzats pels alumnes. Es pot veure amb més detall al següent VIDEO i PRESENTACIÓ:

LINK VIDEO: Vídeo Fira Tecnologia
LINK PRESENTACIÓN: Presentació Fira Tecnologia