Prova idiomes nivell A2

   PROVA HOMOLOGADA PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 D'INGLÉS I FRANCÉS.

 1.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.
  1. Tindre 16 anys complits l'any de la prova.
  2. Estar matriculat en el centre (ESO, Batxiller,Formació Professional).
 2. ESTRUCTURA DE LA PROVA.
  1. La prova s'articula en quatre habilitats: CE (comprensió escrita), CO (comprensió oral), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).
   Activitats de llengua Comprensió de textos escrits comprensió de textos orals Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita Producció i coproducció de textos orals
   Durada aproximada 35 min 25 min 75 min 15 min
 3. SOL·LICITUDS I CALENDARI DE LA PROVA. 

  CALENDARI PROVA

  del 21 al 27/02/2023

  Presentació de sol·licituds (Secretaria)

  1 i 2/3/2023

  Llistat provisional d'admesos i exclosos (Secretaria)

  del 6 al 8/3/2023

  Període de reclamacions (Secretaria)

  9/3/2023

  • Llistat definitiu d'admiticos i exluidos (Secret.)

  28/3/2023

  Realització de la prova escrita d'Inglés

  29/3/2023

  Realització de la prova escrita de Francés

  Abans del 5/5/2023

  Publicació de resultats (Secretaria)

 4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
  1. L'alumnat ha de portar els següents documents:
   1. DNI, Targeta de residència o passaport.
   2. Còpia de la sol·licitud de participació en la prova.
 5. Informació
  1. Tota la informació apareixerà de manera unificada en un mateix espai: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades