Flexibilització de l’oferta de Formació Professional

Se’ns ha autoritzat el Projecte d’ampliació de Competències Professionals que va proposar el Departament d’Imatge Personal, la qual cosa representa que l’IES LA PATACONA s’adapta a les necessitats del món laboral.

Arran d’aquest projecte si curses el Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, tindràs un mòdul addicional* de Maquillatge que ampliarà la teua competència professional.

De la mateixa manera, si curses el Grau Superior de Caracterització i Maquillatge Professional completaràs la teua formació amb un mòdul* de Perruqueria per a Produccions Audiovisuals.

Amb aquest projecte l’IES LA PATACONA fa una gran aposta per millorar la competència professional de l’alumnat matricultat en els esmentat títols. A més, açò també contribuirà a millorar, encara més, l’ocupació dels titulats del nostre institut dels estudis d’Imatge Personal.

*Tant en un cas com en l’altre els mòduls addicionals es cursen obligatòriament; no obstant això, no són necessaris per a obtenir les respectives titulacions. Els que aproven aquests mòduls rebran un certificat que els acreditarà la competència en cada cas.