Projecte acreditat de mobilitat de persones d’Educació Escolar KA121

Aquest curs 2023-2024 l’IES Pare Arques forma part d’un projecte d’internalització de l’educació de mobilitat de persones anomenat Erasmus+ 2023-1-ES01-KA121-SCH-000135952 DIGINCLUTED, cofinançat per la Unió Europea i que está dins d’un Consorci del qual el CEFIRE i el Servei de Promoció de Programes Europeus donen suport i guien en el procés.

Els objectius del consorci son:

  • Desenvolupar l’escola inclusiva
  • Introduir noves metodologies a les aules
  • Fomentar l’ús de les TIC a l’aula i educar en l’ús responsable
  • Educació plurilingüe

Es tracta d’una mobilitat de dos docents del centre seleccionats mitjançant un procés selectiu per observar durant una setmana el funcionament de les línies que el nostre centre seleccionà, més avall esmentades, en un centre educatiu d’un altre país europeu.

El centre s’ha adscrit a les següents línies de formació oferides:

  1. Pràctiques, polítiques i cultures inclusives.
  2. Millora de la capacitat lingüística de l’alumnat mitjançant la metodologia CLIL.
  3. Millora de la competència digital de la comunitat educativa.

Al nostre centre li han adjudicat 2 mobilitats d’observació:

  1. La primera mobilitat serà a Cortrique (Bèlgica) del 26 de maig a l’1 de juny al centre RHIZO LYCEUM OLV VLAANDEREN. La docent Raquel García Tomás ha sigut seleccionada per anar a fer aquesta mobilitat.
  2. La segona mobilitat serà a Bolònia (Italia) en novembre de 2024.