LLISTES D'ESPERA CURS 2024-2025

 

LLISTA D'ESPERA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (publicada el 12 de juliol de 2024)

Del 22 al 31 de juliol.

S’INFORMARÀ PER TELÈFON A QUI PUGA ACCEDIR A UNA VACANT PER A QUE FORMALITZE MATRÍCULA.

ES NECESSARI PRESENTAR EL REQUISIT ACADÈMIC ORIGINAL.

 

 

LLISTES DEFINITIVES ADMESOS CURS 2024-2025

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

El 18 de juliol ha finalitzat la matriculació de la llista d'admesos.

 

 

LLISTES PROVISIONALS ADMESOS CURS 2024-2025

 

BATXILLERAT

PROVISIONAL ADMESOS BATXILLERAT (publicada el 16 de juliol de 2024)

Els estudiants que han cursat 4 ESO en l'IES Montserrat Roig ja poden passar a pel sobre de matrícula en consergeria i formalitzar la matrícula. La resta ha d'esperar a les llistes definitives.

Las al·legacions s'han de fer ací: https://portal.edu.gva.es/adminova/batxillerat/

DEFINITIVA ADMESOS BATXILLERAT (es publicarà el 25 de juliol de 2024)

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

PROVISIONAL ADMESOS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (publicada el 11 de juliol de 2024)

Les al·legacions s'han de fer ací: https://portal.edu.gva.es/adminova/eso/

DEFINITIVA ADMESOS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (es publicarà el 22 de juliol de 2024) - El 23 de juliol s'arreplegarà el sobre de matrícula en consergeria i es realitzarà la matrícula abans del 26 de juliol.

LLISTA D'ESPERA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (es publicarà el 22 de juliol de 2024)

 

 

GRAU MITJÀ

PROVISIONAL ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ (publicada el 9 de juliol de 2024)

PROVISIONAL NO ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ - ORDRE ALFABÈTIC (publicada el 9 de juliol de 2024)

PROVISIONAL NO ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ - PER CICLE I NOTA (publicada el 9 de juliol de 2024)

Les al·legacions s'han de fer ací: https://portal.edu.gva.es/adminova/fp-interior/

DEFINITIVA ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ (es publicarà el 23 de juliol de 2024) - El 24 de juliol s'arreplegarà el sobre de matrícula en consergeria i es realitzarà la matrícula abans del 30 de juliol.

LLISTA D'ESPERA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ (es publicarà el 23 de juliol de 2024)

 

GRAU SUPERIOR

PROVISIONAL ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR (publicada el 9 de juliol de 2024)

PROVISIONAL NO ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR - ORDRE ALFABÈTIC (publicada el 9 de juliol de 2024)

PROVISIONAL NO ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR - PER CICLE I NOTA (publicada el 9 de juliol de 2024)

Les al·legacions s'han de fer ací: https://portal.edu.gva.es/adminova/fp-interior/

DEFINITIVA ADMESOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR (es publicarà el 23 de juliol de 2024) - El 24 de juliol s'arreplegarà el sobre de matrícula en consergeria i es realitzarà la matrícula abans del 30 de juliol.

LLISTA D'ESPERA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR (es publicarà el 23 de juliol de 2024)

 

 

 

 

Calendari d'admissió per al curs 2024-2025

 

Es recomana la lectura de la legislació publicada en la web de la Conselleria d'Educació per a complir de manera correcta amb tots els requisits i els terminis.

 

Normativa

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa

Web de sol·licitud d'admissió

ADMINOVA

Calendaris d'admissió per a educació secundària obligatòria i batxillerat

 

 

 

 

 

  • Grups per a esportistes d'alt rendiment. Batxillerat d'esportistes d'elit.

Calendaris d'admissió per a formació professional

 

 

 

 

 

 

___________________________________

 

OFERTA DE CICLES FORMATIUS

 

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL PLA HORARI
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES CONDICIONAMENT FÍSIC GRAU SUPERIOR LOE DOS MATINS I TRES VESPRADES
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE GRAU MITJA LOE MATÍ I UNA VESPRADA
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES ENSENYANÇA I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA GRAU SUPERIOR LOE MATÍ I UNA VESPRADA
AGRÀRIA AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS BÀSIC LOE MATÍ
HOTELERIA I TURISME CUINA I RESTAURACIÓ BÀSIC LOE MATÍ
HOTELERIA I TURISME SERVICIS EN RESTAURACIÓ GRAU MITJA LOE VESPRADA
IMATGE PERSONAL PERRUQUERIA I ESTÈTICA BÀSIC LOE MATÍ
IMATGE PERSONAL PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR GRAU MITJA LOE VESPRADA
SANITAT FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRAU MITJA LOE UN GRUP DE MATÍ I UN GRUP DE VESPRADA
SANITAT DIETÈTICA GRAU SUPERIOR LOGSE VESPRADA

 

___________________________________

 

MATRÍCULA EN 1 ESO DE L'ALUMNAT PROCEDENT DEL CENTRES ADSCRITS DE PRIMÀRIA PER AL CURS 2024-25

L'alumnat procedent d'un centre adscrit, per a fer efectiu el dret de continuïtat en el centre que impartisca ESO al qual figura adscrit, haurà de formalitzar la confirmació de plaça escolar, a través dels seus representants legals, en el centre en el que es trobe actualment matriculat: del 6 al 9 de maig.

Publicació de la relació provisional d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 10 de maig

Publicació de la relació definitiva d'alumnat que ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit i d'alumnat que no ha confirmat plaça escolar en el centre adscrit: 15 de maig

El termini de matrícula és del 25 al 28 de juny respectant la cita que s'entregue en el col·legi.