Calendari d'admissió per al curs 2023-2024

Pendent de publicació

 

Calendari d'admissió 2022-2023

 

Es recomana la lectura de la legislació publicada en la web de la Conselleria d'Educació per a complir de manera correcta amb tots els requisits i els plaços.

 

Normativa

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa

Calendaris d'admissió per a educació secundària obligatòria i batxillerat

 

 

  • Resumen del calendari ESO.

 

  • Resumen del calendari Batxillerat.

 

  • Grups per a esportistes d'alt rendiment. Batxillerat d'esportistes d'elit.

Calendaris d'admissió per a formació professional

 

 

  • Resumen del calendari FPB.

 

  • Resumen del calendari FP GM i GS.

 

OFERTA DE CICLES FORMATIUS

 

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL PLA HORARI
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE GRAU MITJA LOE MATÍ I UNA VESPRADA
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES ENSENYANÇA I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA GRAU SUPERIOR LOE MATÍ I UNA VESPRADA
AGRÀRIA AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS BÀSIC LOE MATÍ
HOTELERIA I TURISME CUINA I RESTAURACIÓ BÀSIC LOE MATÍ
HOTELERIA I TURISME SERVICIS EN RESTAURACIÓ GRAU MITJA LOE VESPRADA
IMATGE PERSONAL PERRUQUERIA I ESTÈTICA BÀSIC LOE MATÍ
IMATGE PERSONAL PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR GRAU MITJA LOE VESPRADA
SANITAT FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRAU MITJA LOE UN GRUP DE MATÍ I UN GRUP DE VESPRADA
SANITAT DIETÈTICA GRAU SUPERIOR LOGSE VESPRADA

___________________________________

 

Notes de Tall en el procés d'admissió del curs anterior 2021/2022

Província ALACANT Grau Bàsic Grau Mitjà Grau Superior
Província CASTELLÓ Grau Bàsic Grau Mitjà Grau Superior
Província VALÈNCIA Grau Bàsic Grau Mitjà Grau Superior

 

 

 

Observaciones referidas a los resultados y notas de corte publicados.

Extracte dels Criteris de Prioritat per a l'admissió del curs 22-23:

FP GRAU BÀSIC FP GRAU MITJÀ FP GRAU SUPERIOR PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA FP GRAU BÀSIC de GARANTIA JUVENIL (2ª Oportunitat)
FPB GM GS PFQB FPB2

 

 

 

_______________________________________________________

 

MATRÍCULA EN 1 ESO DE L'ALUMNAT PROCEDENT DEL CENTRES ADSCRITS DE PRIMÀRIA PER AL CURS 2022-23

  

El termini de matrícula és diferent en funció de si heu demant plaça en un altre centre o no. En cap dels dos casos perdeu la plaça del IES Montserrat Roig sempre que respecteu el termini de formalització de matrícula corresponent.

 

A.- L'alumnat procedent de centres adscrits que NO haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula: del 22 de juny al 6 de juliol. Haureu de portar tota la documentació que es demana en el sobre de matrícula que us haurà entregat el col·legi el dia de la cita que figura en el sobre de matrícula.

 

B.- L'alumnat procedent de centres adscrits que SI haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió s'ha d'esperar a comprovar si té plaça en els centres que han demanat.

Aquests alumnes que SI heu sol·licitat plaça en un altre centre però no heu obtingut plaça o preferiu matricular-vos en el IES Montserrat Roig, formalitzareu la matrícula entre el 19 i el 22 de juliol. Haureu de portar tota la documentació que es demana en el sobre de matrícula que us haurà entregat el col·legi entre el 19 i el 22 de juliol en horari de 9h a 13h. No és necessari demanar cita.