TAXES DE MATRICULA, TÍTOLS I CERTIFICATS

Taxes de matrícula

 

Les taxes per a la matrícula es poden obtenir i pagar en la següent pàgina. Heu de triar l'opció "Targetes d'Identitat".

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN

El pagament són 2,04€

 

Heu d'imprimir el justificant de pagament i portar-lo al centre junt amb el sobre de matrícula. En cas de família nombrosa o monoparental heu d'aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental.

 

________________________

 

Sol·licituds de títols

 

Els alumnes que heu finalitzat els estudis de Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà o Superior en l'IES Montserrat Roig i voleu el títol heu de seguir les següents instruccions per a pagar les taxes del títol.

- Títol de batxillerat 40,81 euros
- Títol tècnic 18,89 euros (Grau mitjà)
- Títol de tècnic superior 46,50 euros (Grau superior)

 

1.- Entrar a la web: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS

 

2.- En la pantalla "Impressos de taxes" seleccionar INSTITUTS D'ALACANT i el títol corresponent i continua.

 

3.- En la pantalla "Impressos de taxes - Instruccions" seleccionar el tipus de matrícula i Continua.

Si selecciones família numerosa hauràs d'aportar el carnet de família numerosa.

 

4.- En la pantalla "TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS" posa el teu NIF (o NIE) i el teu nom i cognoms i fes clic en el botó Acceptar.

 

5.- En la pantalla "SARA" fes clic en Imprimir. Es genera el document 046 de taxas i s'activa el botó per a pagar.

 

6.- Arribats a aquest punt tens dos opcions:

 

A.- Imprimir el document 046 i anar al banc a pagar-lo.

B.- Fer clic en el botó Pagar i seguir les instruccions per a pagar amb targeta.

 

7.- Ompli i imprimeix la sol·licitud: SOL·LICITUD DE TÍTOL A EXPEDIR PER LA GENERALITAT

 

PER A TRAMITAR EL TÍTOL HAURÀS DE VENIR A L'INSTITUT AMB LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

 

- LES DOS CÒPIES DEL DOCUMENT 046 AMB EL SEGELL DEL BANC COM QUE ESTÀ PAGAT O LES DOS CÒPIES DEL DOCUMENT 046 I DOS CÒPIES DEL REBUT DE PAGO AMB TARGETA.

 

- LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL (SOL·LICITUD DE TÍTOL A EXPEDIR PER LA GENERALITAT)

 

- FOTOCÒPIA DEL DNI.
NOTA: Si tens el carnet de Família Numerosa/Monoparental Especial hauràs de portar el document 046 amb import 0€ i el carnet de Família Numerosa/Monoparental.

 

_________

 

Expedició de certificats acadèmics

Les taxes per a l'expedició de certificats acadèmics es pot obtenir i pagar en la següent pàgina. S'ha de triar l'opció "Certificacions acadèmiques i certificats a efecte de trasllats".

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN

El pago són 1,93€

 

PER A ENDUR-TE EL CERTIFICAT HAURÀS DE VENIR A L'INSTITUT AMB LES DOS CÒPIES DEL DOCUMENT 046 AMB EL SEGELL DEL BANC COM QUE ESTÀ PAGAT O LES DOS CÒPIES DEL DOCUMENT 046 I EL REBUT DE PAGO AMB TARGETA. TAMBÉ ENS HAURÀS D'ENSENYAR EL DNI.