PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A-2) DE FRANCÈS i ANGLÈS (CONVOCATÒRIA 2023)

Requisits:
- Tenir complits 16 anys en 2023.
- Estar matriculat/da a l’IES MONTSERRAT ROIG aquest curs.

Presentació de sol·licituds:
- Del 10 al 16 de febrer de 2023 en la secretaria del centre.

Publicació del llistat provisional d’admesos:
- 17 de febrer de 2023 (en el tauler d'anuncis de secretaria).

Llista provisional d'admesos

Presentació de sol·licituds de correcció d'errades:
- Del 20 de febrer de 2023 al 3 de març de 2023 en la secretaria del centre.

Publicació del llistat definitiu d’admesos i publicació de l'estructura dels exercicis corresponents a cada una de les destreses, els criteris d'avaluació, els materials necessaris i l'hora de la prova:
- 6 de març de 2023 (en el tauler d'anuncis de secretaria).

Realització de la prova:
- Anglès: 21 de març de 2023 a les 11:00.
- Francès: 22 de març de 2023 a les 11:00.

Publicació de les qualificacions:
- a partir del 19 d'abril de 2023 (en el tauler d'anuncis de secretaria).

Tota la informació a:
https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades