Proves d'accés a Cicles Formatius

Es recomana la lectura de la legislació publicada en la web de la Conselleria d'Educació per a complir de manera correcta amb tots els requisits i els terminis.

Grau mitjà

 • Requisits: tindre compliments 17 anys o complir-los durant l'any en curs
 • Proves d'anys anteriors2017201820192020202120222023
 • Estructura de prova:
  • 1. Part lingüística
   • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
   • b) Anglès
  • 2. Part social
   • Ciències Socials, Geografia i Història
  • 3. Part científic-matemàtic-tècnica
   • a) Matemàtiques
   • b) Ciències Naturals
   • c) Tractament de la informació i competència digital

Grau Superior

 • Requisits: tindre compliments 19 anys o complir-los durant l'any en curs
 • Proves d'anys anteriors: 2017201820192020202120222023
 • Estructura de prova:
  • 1. Part comuna
   • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
   • b) Anglès
   • c) Matemàtiques
   • d) Tractament de la informació i competència digital
  • 2. Part específica, en la qual l'aspirant es presenta a una d'estes 3 opcions (segons el cicle al qual es desitge accedir); i triarà 2 proves d'entre les 3 matèries possibles:
   • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
    • Història del món contemporani
    • Economia de l'empresa
    • Geografia
     • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Servicis Socioculturals i a la Comunitat.
   • Opció B. Tecnologia
    • Dibuix Tècnic II
    • Tecnologia Industrial II
    • Física i Química
     • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera. Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.
   • Opció C. Ciències
    • Física
    • Biologia i Ciències de la Terra
    • Química
     • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

Normativa

Cursos preparatoris

Autoritzacions a centres de cursos anteriors