PAU 2022-23

MATRICULACIÓ DE LES PAU - CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Per a matricular-vos en les PAU en convocatòria ordinària heu d'entregar el dia 24 de maig en Secretaria del centre, en horari de 9h a 13h, la següent documentació:

- IMPRÉS DE MATRÍCULA (omplit)

- JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LAS TAXES. EXCEPTE ELS EXEMPTS (Els exempts per família nombrosa heu d'aportar el títol de família nombrosa. Els exempts per Matrícula d'Honor en 2n de batxillerat no és necessari que aporteu cap justificant.)

- DNI O NIE

 

Instruccions per al pagament de les taxes ací.

 

Descarrega el fullet: Selectivitat amb Eficàcia (Editat per la UMH)

____________________________

 

MATRICULACIÓ DE LES PAU - CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Per a matricular-vos en les PAU en convocatòria extraordinària heu d'entregar el dia 22 de juny en Secretaria del centre, en horari de 9h a 13h, la següent documentació:

- IMPRÉS DE MATRÍCULA (omplit)

- JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LAS TAXES. EXCEPTE ELS EXEMPTS (Els exempts per família nombrosa heu d'aportar el títol de família nombrosa. Els exempts per Matrícula d'Honor en 2n de batxillerat no és necessari que aporteu cap justificant.)

- DNI O NIE

 

Instruccions per al pagament de les taxes ací.

 

Descarrega el fullet: Selectivitat amb Eficàcia (Editat per la UMH)

 

___________________________________

Tota la informació de les proves d'accés a la universitat (calendari, informació general, ...) en aquest Web de la Conselleria d'Educació: ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Informació sobre la PAU a la web de la Universitat Miguel Hernández: http://futuroestudiante.umh.es/pau.html

 

___________________________________

 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Tota la informació sobre la preinscripció universitària en el districte universitari de la Comunitat Valenciana en aquest Web de la Conselleria d'Educació: LA PREINSCRIPCIÓ