A LA GUIA DE CENTRES DOCENTS TENIU LA INFORMACIÓ DE TOTS ELS ESTUDIS QUE S'IMPARTEIXEN AL CENTRE: ENLLAÇ

 

ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL

NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
27
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
17

BATXILLERAT

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA LOMLOE
GENERAL LOMLOE
HUMANITATS I CIENCIES SOCIALS LOMLOE

Grups per a esportistes d'alt rendiment. Batxillerat d'esportistes d'elit.

CICLES FORMATIUS ACTUALMENT ACTIUS

FAMÍLIA ESPECIALITAT GRAU PLA
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES CONDICIONAMENT FÍSIC SUPERIOR LOE
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES ENSENYANÇA I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA SUPERIOR LOE
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE MITJÀ LOE
AGRÀRIA AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS BÀSIC LOE
HOTELERIA I TURISME CUINA I RESTAURACIÓ BÀSIC LOE
HOTELERIA I TURISME SERVICIS EN RESTAURACIÓ MITJÀ LOE
IMATGE PERSONAL PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR MITJÀ LOE
IMATGE PERSONAL PERRUQUERIA I ESTÈTICA BÀSIC LOE
SANITAT DIETÈTICA SUPERIOR LOGSE
SANITAT FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA MITJÀ LOE

ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL
COMÚ COMUNS MITJÀ
COMÚ COMUNS SUPERIOR

PROGRAMA LINGÜÍSTIC

Programa d'educació plurilingüe i intercultural  (Llei 4/2018)
% VALENCIÀ
% CASTELLÀ
% LLENGUA ESTRANGERA
Batxillerat
39
54
23
Formació professional
29
58
12
Educació Secundària Obligatòria
53
44
25
* Proporció de les llengües vehiculars oferida pel centre

AUDIOVISUALS DELS ESTUDIS