Homenatge a la convivència

Aquest curs, el dia 13 d’abril, per fi em tornat a celebrar el dia homenatge a la convivència. El tema era el benestar.

Estudiarem el benestar físic amb les tres tutores de primer d’ESO, mirant l’alimentació, l’esport i el descans.

El benestar sostenible amb les de segon d’ESO revisant les tres R ( reciclar, reutilizar i reduir).

El benestar social el mostraren les tutories de tercer que ens recordaven la riquesa que dona la diversitat cultural, la diversitat funcional i la diversitat sexual.

Els de quart pel benestar polític treballaren la línia del Pacifisme i de la Igualtat.

Finalment l’alumnat post-obligatori va aprofundir en el benestar emocional.

Prepararem una gimcana en la que les tutories ens motivarem en la recerca del seu benestar.

Tres tutories es van distinguir, però cal dir que totes feren una bona tasca!! 👏🏼👏🏼👏🏼