DIRECCIÓ DE CUINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Superior: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BC; de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Director d’aliments i begudes
 • Director de cuina
 • Cap de producció en cuina
 • Cap de cuina
 • Segon cap de cuina
 • Cap d’operacions de catering
 • Cap de partida
 • Cuiner
 • Encarregat d’economat i celler

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Control de l’aprovisionament de matèries primeres.
 • Processos de preelaboració i conservació en cuina.
 • Processos d’elaboració culinària.
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries.
 • Anglés.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina.
 • Gestió de la producció en cuina.
 • Gastronomia i nutrició.
 • Recursos humans i direcció d’equips en restauració.
 • Gestió administrativa i comercial en restauració.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de Direcció de cuina.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

El títol de Tècnic Superior en Direcció de cuina permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIÓ EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Hostaleria, branca Hostaleria i Turisme. (FP2)
 • Tècnic Superior en Restauració. (LOGSE)

Per a més informació consultar

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES
GIAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Superior: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BC; de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Guia local.
 • Guia acompanyant.
 • Guia en emplaçaments de béns d’interés cultural.
 • Informador/a turístic/a.
 • Cap d’oficines d’informació.
 • Promotor/a turístic/a.
 • Tècnic/a d’empresa de consultoria turística.
 • Agent de desenrotllament turístic local.
 • Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.
 • Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports).
 • Encarregat/a de facturació en terminals de transport.
 • Assistent en fires, congressos i convencions.
 • Encarregat/a de servicis en esdeveniments.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Estructura del mercat turístic.
 • Protocol i relacions públiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Recursos turístics.
 • Anglés.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Servicis d’informació turística.
 • Processos de guia i assistència turística.
 • Disseny de productes turístics.
 • Segona llengua estrangera.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de guia, informació i assistència turístiques.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

El títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIÓ EQUIVALENTS

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
 • Tècnic Especialista en Hostesses de Congressos i Exposicions, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Servicis de Terra d’aviació, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Servicis a Bord d’aviació, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques. (LOGSE)

Per a més informació consultar

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
GAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Superior: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BC; de Batxiller LOE modalitat BCT; de batxiller LOGSE modalitat: BCNS ó BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ó BTI; o haver superat l’opció A ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C ó D de COU ó el Preu superat.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Subdirector d’allotjaments d’establiments turístics.
 • Cap de recepció.
 • Encarregat de reserves.
 • Cap de reserves.
 • Coordinador de qualitat.
 • Governanta o encarregada general del servici de pisos i neteja.
 • Subgovernanta o encarregada de secció del servici de pisos i neteja.
 • Gestor d’allotjament en residències, hospitals i semblants.
 • Gestor d’allotjament en cases rurals.
 • Coordinador d’esdeveniments.
 • Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics.
 • Comercial d’establiments d’allotjaments turístics.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Estructura del mercat turístic.
 • Protocol i relacions públiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Direcció d’allotjaments turístics.
 • Recursos humans en l’allotjaments.
 • Llengua estrangera: Anglés.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Gestió del departament de pisos.
 • Recepció i reserves.
 • Comercialització d’esdeveniments.
 • Segona Llengua estrangera.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en el Centres de Treball: 400 hores
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Projecte de gestió d’allotjaments turístics.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

El títol de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics

Per a més informació consultar