ÀMBITS ERASMUS+ EN ELS QUALS TREBALLA L'IES MARE NOSTRUM
ERASMUS+ AREAS IN WHICH THE IES MARE NOSTRUM WORKS
Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2021-2027.
Com sabem, l'educació, la formació, la joventut i l'esport són àmbits clau que contribueixen al desenvolupament personal i professional de la ciutadania. Una educació i formació de gran qualitat i inclusiva, equipa als joves i participants de totes les edats amb les qualificacions i capacitats necessàries per a una participació significativa en una societat democràtica, facilita l'enteniment intercultural i els prepara per a gestionar amb èxit les transicions en el mercat laboral.
Per tot això, l'IES MARE NOSTRUM ve participant en el programa Erasmus+ des de fa dècades.

EDUCACIÓ ESCOLAR

Informació general Convocatòria Professors Projecte en curs Blog

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MOBILITAT PERSONAL EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+

MODALITAT: APRENENTATGE PER OBSERVACIÓ

CURS: 2023-24
ÀMBIT: EDUCACIÓ ESCOLAR (SCH)
PROJECTE: 2023-1-ES01-KA121-SCH-000128930