ÀMBITS ERASMUS+ EN ELS QUALS TREBALLA L'IES MARE NOSTRUM
ERASMUS+ AREAS IN WHICH THE IES MARE NOSTRUM WORKS
Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2021-2027.
Com sabem, l'educació, la formació, la joventut i l'esport són àmbits clau que contribueixen al desenvolupament personal i professional de la ciutadania. Una educació i formació de gran qualitat i inclusiva, equipa als joves i participants de totes les edats amb les qualificacions i capacitats necessàries per a una participació significativa en una societat democràtica, facilita l'enteniment intercultural i els prepara per a gestionar amb èxit les transicions en el mercat laboral.
Per tot això, l'IES MARE NOSTRUM ve participant en el programa Erasmus+ des de fa dècades.

EDUCACIÓ ESCOLAR

A través de la participació en els projectes de KA1, el nostre centre està millorant la qualitat dels seus processos d'ensenyament i aprenentatge a través de diferents activitats de mobilitat tant dels estudiants com del professorat i personal no docent.

Concretament, el nostre centre està desenvolupant un projecte acreditat KA121-SCH, consistent en mobilitats d'estudiants i personal d'Educació Escolar, de 15 mesos de duració.

L'IES MARE NOSTRUM promou activament la inclusió i la diversitat, la sostenibilitat mediambiental i l'educació digital a través de les seues activitats, utilitzant les oportunitats de finançament específiques que ofereix el Programa per a tal fi, efectuant una labor de conscienciació entre els seus participants, compartint les millors pràctiques i triant un disseny apropiat per a les seues activitats.