ÀMBITS ERASMUS+ EN ELS QUALS TREBALLA L'IES MARE NOSTRUM
ERASMUS+ AREAS IN WHICH THE IES MARE NOSTRUM WORKS
Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2021-2027.
Com sabem, l'educació, la formació, la joventut i l'esport són àmbits clau que contribueixen al desenvolupament personal i professional de la ciutadania. Una educació i formació de gran qualitat i inclusiva, equipa als joves i participants de totes les edats amb les qualificacions i capacitats necessàries per a una participació significativa en una societat democràtica, facilita l'enteniment intercultural i els prepara per a gestionar amb èxit les transicions en el mercat laboral.
Per tot això, l'IES MARE NOSTRUM ve participant en el programa Erasmus+ des de fa dècades.

EDUCACIÓ SUPERIOR

L'IES MARE NOSTRUM imparteix formació professional de grau superior en les famílies professionals d'Administració i gestió, i Informàtica i comunicacions, i per tant és considerat com una institució d'Educació Superior.

A través dels projectes de KA1, el nostre centre està millorant la qualitat dels seus processos d'ensenyament i aprenentatge a través de diferents activitats de mobilitat tant dels estudiants com del professorat i personal no docent.

Concretament, el nostre centre està desenvolupant un projecte KA131-HED consistent en mobilitats d'estudiants i personal d'Educació Superior finançat amb fons de política interior, de 26 mesos de duració.

Aquesta acció persegueix promoure l'ocupabilitat, la inclusió social, el compromís cívic, la innovació i la sostenibilitat mediambiental dins d'Europa i fora d'ella propiciant que els estudiants de tots els àmbits i cicles d'estudi tinguen l'oportunitat d'estudiar o formar-se a l'estranger com a part dels seus estudis. Els objectius de l'acció són els següents:

  • Exposar als estudiants a diferents punts de vista, coneixements, mètodes d'ensenyament i investigació i pràctiques de treball en el seu camp d'estudi dins del context europeu i internacional;
  • Desenvolupar les seues capacitats transversals, com per exemple les capacitats de comunicació, lingüístiques, de pensament crític, de resolució de problemes, interculturals i d'investigació;
  • Desenvolupar les seues capacitats prospectives, com les capacitats digitals i ecològiques, que els permetran enfrontar-se als reptes actuals i del demà;
  • Facilitar el seu desenvolupament personal, com per exemple la capacitat d'adaptació a noves situacions i la confiança en un mateix.