INSTRUCCIONS BANC DE LLIBRES

Instruccions per al lliurament de llibres:

  • TOT L’ALUMNAT (PASSE DE CURS O NO) ENTREGARÀ EL LOT DE LLIBRES COMPLET EN EL  DIA INDICAT (CALENDARI EN UNA ALTRA ENTRADA D’AQUESTA WEB)
  • CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB ELS LLIBRES ELS DOCUMENTS DE LLIURAMENT CORRESPONENTS Al CURS QUE S’HA ACABAT, PER EXEMPLE, L’ALUMNAT QUE PANSA A 2n ESO LLIURAMENT ELS LLIBRES DE 1r, I APORTA EL DOCUMENT DELS LLIBRES DE 1r (ESTAN DISPONIBLES PER A DESCÀRREGA EN UNA ALTRA ENTRADA D’AQUESTA WEB)
  • TOT AQUELL ALUMNAT NO PERTANYENT A BANC DE LLIBRES QUE VULGA INCORPORAR-SE Al PROGRAMA HA DE REALITZAR EL TRÀMIT TELEMÀTIC EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094
  • AQUEST ALUMNAT APORTARÀ JUNTAMENT AMB LA CÒPIA DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA EL DOCUMENT DE LLIURAMENT CORRESPONENT.