PROVES HOMOLOGADES A2

Convocatòria proves homologades A2 https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/2024_3315.pdf CALENDARI https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/cuadro-publicar.pdf SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ Presentar en secretaria del centre adjuntant fotocòpia de DNI en vigor https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/solicitud-inscripcion-pruebas-a2-2024.pdf