PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CASO COVID O SOSPECHA / PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DE CAS COVID O SOSPITA

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 2021 Estimadas familias: El instituto dispone de una profesora responsable COVID. Entre sus funciones está registrar los casos, tanto positivos como cuarentenas, que se producen en la comunidad educativa. Les adjuntamos un PDF que explica los pasos que deben seguir para comunicar al instituto cualquier incidencia relacionada con esta enfermedad, ya sea una … Read more

L’IES Malilla Recicla

L’alumnat de l’institut Malilla ha realitzat una sèrie d’accions, activitats i tallers sobre sostenibilitat, reutilització i reciclatge al llarg del curs. Algunes d’aquestes activitats s’han dut a terme amb la col.laboració del col.lectiu “Recicla amb els cinc sentits”. Tots ens hem esforçat per a fer l’institut un lloc més sostenible, i per a informar-nos i … Read more