LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I NO ADMESOS BATXILLERAT DEL TORN ORDINARI I NOCTURN.

QUALSEVOL RECLAMACIÓ ÉS POT FER EN EL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DE TELEMATRÍCULA

L’alumnat ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI el podeu trobar clicant en els següents enllaços (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari, que es pot consultar en la anterior entrada específica publicada en l’espai central de la web):

I els ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI a continuació (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari, que es podrà consultar en la següent entrada específica publicada en l’espai central de la web):

L’alumnat ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN el podeu trobar clicant en els següents enllaços:

I els ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT del TORN NOCTURN a continuació:

Per últim, disposem a continuació l’alumnat NO ADMÉS o que ha estat admés en altre centre.

L’alumnat NO ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI el podeu trobar clicant en els següents enllaços (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Image i Diseny del torns Ordinari):

I els NO ADMESSÓS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI a continuació (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Image i Diseny del torns Diurn/Vespertí):

L’alumnat NO ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN el podeu trobar clicant en els següents enllaços:

I els NO ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN a continuació: