LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I NO ADMESOS BATXILLERAT ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY DEL TORN ORDINARI.

QUALSEVOL RECLAMACIÓ ÉS POT FER EN EL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DE TELEMATRÍCULA

MOLT IMPORTANT!!!!!

Vos recordem que dels dos grups de 1r i 2n de batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari/diürn, un és en horari de matí i el segón en horari de vesprada-nit (conegut com batxillerat vespertí d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny).

La puntuació obtinguda en el procés de baremació determina l’adjudicació de plaça en un dels dos grups de l’itinerari d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, obtenint plaça en el grup de l’anomenat «batxillerat vespertí» l’alumnat de 1r de batxillerat amb les puntuacions més baixes del llistat d’alumnat admés en el procés d’admissió i tot l’alumnat de 2n de batxillerat admés.

En el següent enllaç podeu consultar el llistat de l’alumnat ADMÉS en el PRIMER CURS DE BATXILLERAT d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: voreu que a partir de la pàgina 4 l’alumnat que és trobe després de la línia roja està inclòs en el grup de 1r de batxillerat d’arts vespertí (grup del torn ordinari en horari de vesprada-nit).

En el següent enllaç podeu consultar el llistat de l’alumnat ADMÉS en el SEGON CURS DE BATXILLERAT d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: tot l’alumnat admés està inclòs en el grup de 2n de batxillerat d’arts vespertí (grup del torn ordinari en horari de vesprada-nit).

I l’alumnat NO ADMÉS en ambdós cursos ha estat: