Ajudes destinades a subvencionar a l’alumnat de Formació Professional curs 2023-24

Per tal d’accedir a aquesta ajuda s’haurà d’omplir la sol·licitud i presentar-la , a la Secretaria de l’IES Dr. Lluís Simarro del 25 de maig al 5 de juny de 2024.

Es convoquen 3 modalitats d’ajuda: 

1.- FP Dual en administracions públiques:
Destinada a alumnat que realitza l’FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

  • No cal aportar documentació per disposar de la informació necessària el centre.
  • Enllaç a la sol·licitud:

2.-Formació FCT o FP Dual en empreses allunyades del centre educatiu:
Destinada a l’alumnat que ha realitzat un mínim de 100 hores en empresa, i que la distancia del centre educatiu al centre de treball siga de més de 14 kilòmetres.

  • No cal aportar documentació per disposar de la informació necessària el centre.
  • Enllaç a la sol·licitud:

3.-Desplaçament:
Destinada a l’alumnat que cursa FP, tant de primer com de segon, al centre educatiu i que la distancia del centre educatiu al domicili és major de 14 kilòmetres.

  • Com a residencia s’entendrà la que conste en Itaca, llevat que l’alumnat n’acredite una diferent, cas en què es justificarà en Itaca degudament.
  • En el cas de que l’alumnat residisca fora del seu domicili habitual, per raons de proximitat al centre docent, haurà d’acreditar mitjançant contracte de lloguer, junt a despeses de residència i certificat d’empadronament.
  • Enllaç a la sol·licitud:

Es pot trobar tota la informació en aquesta adreça:
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp