Acte d’adjudicació places vacants de Cicles Formatius

A l'acte s'ha d'acudir amb l'original del requisit d'accés per el que s'opta a la plaça, DNI original i fotocòpia, i diners en efectiu per a pagar les taxes de matriculació.

Les places s'assignaran segon l'ordre de llista d'espera publicada per la Conselleria i respectant les quotes segons les diferents vies d'accés.

En les adjudicacions de vacants, en els cicles de grau mitjà de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes(SMX), no es podrà canviar el torn del grup assignat. 

Calendari d’adjudicacions:

Dimarts 5/9/23FP Bàsica: Cuina, Informàtica i Administratiu
HoraCicle/GrupLloc
11:00FP Bàsica. Tots els grups (1r i 2n)Sala d’actes
Dimecres 6/9/23Grau Mitjà i Grau Superior
HoraCicle/GrupLloc
9:00GM Gestió Administrativa. Tots els grups (1r i 2n)Sala d’actes
9:30GM SMX(Sistemes Microinformàtics). Tots els grups (1r i 2n) Sala d’actes
10:00GM Obres d’Interior. Tots els grups (1r i 2n) Sala d’actes
10:30GS Administració i Finances. 1rSala d’actes
11:00GS Projectes d’Edificació. Tots els grups (1r i 2n) Sala d’actes
11:30GS Administració Sistemes (ASIX). 1rSala d’actes
12:00GS Desenvolupament WEB(DAW). 1rSala d’actes
12:00GS Desenv. Aplicacions Multip.(DAM). Tots els grups (1r i 2n) Sala d’actes
12:30GS DAM Semipresencial (DAM Semi). Tots els grups (1r i 2n)Sala d’actes