MATRICULACIÓ CURS 24/25

L’ASSEGURANÇA ESCOLAR ÉS OBLIGATÒRIA PER A L’ALUMNAT QUE CURSA 3r i 4t ESO, BATXILLERAT i FP

EL PAGAMENT DE 1,12€ S’HA DE FER EN EL COMPTE IBAN: ES29 0081 1067 2800 0101 4709

L’AGENDA DEL CENTRE ÉS OBLIGATÒRIA .

Serà GRATUÏTA PER ALS/LES ASSOCIATS/DES A L’AMPA QUE FORMALITZEN EL PAGAMENT DE LA QUOTA CORRESPONENT (ver condicions en AMPA). Per als/les associats/des s’entregaran ELS PRIMERS DIES DE CLASSE. Si opteu per no associar-vos, haureu de venir del 3 al 6 de Setembre per recollir-la en consergeria i abonar 5€.

WEB FAMÍLIA. És el sistema de comunicació famílies-professorat establida per la Conselleria d’Educació.

L’alumnat nou en el centre o que canvie d’estudis ha d’emplenar, signar i entregar en Secretaria el full per autoritzar-nos a gestionar l’enviament d’una contrasenya. Si s’ha oblidat la contrasenya no cal tornar a fer el full, hi ha una opció en l’aplicació per poder recuperar la contrasenya sense vindre o contactar amb el centre.

TRANSPORT. S’entrega juntament amb la matrícula (ALUMNAT ESO, FP BÀSICA I BATXILLERAT).

Si ja heu demanat anteriorment en este centre amb l’entrega en Secretaria de l’esborrany que ix en Web Família tindreu prou. Si és la primera vegada que el demaneu cal entregar en Secretaria un certificat de distància amb l’imprès corresponent ENLLAÇ A IMPRÈS.

FULL DE MATRICULAT PER A TOT L’ALUMNAT: ENLLAÇ

LA MATRÍCULA ES FARÀ EFECTIVA, NOMÉS, SI ES COMPLEIXEN ELS PASSOS SEGÜENTS: 

  1. ALUMNAT QUE HA CURSAT AL CENTRE 1rESO EN EL 2023-2024 

Empleneu el full de matrícula degudament signat i entregueu-lo en secretaria junt a una fotocòpia del DNI de l’alumne/a del 28 de juny fins el 2 de juliol. 

  1. ALUMNAT QUE HA CURSAT AL CENTRE 2n, 3r ESO, repetidor 4ESO o que ha cursat FPB1 EN EL 2023-2024  

Empleneu el full de matrícula degudament signat i entregueu-lo en Secretaria junt al resguard del pagament assegurança del 2 al 9 de juliol. 

  1. ALUMNAT QUE HA CURSAT AL CENTRE 1BAT, CFGM1 O CFGS1  EN EL  2023-2024  

Empleneu el full de matrícula, signeu-lo i entregueu-lo en Secretaria del 10 al 15 de juliol. 

També porteu els justificants dels pagaments de l’assegurança escolar i de les taxes (per poder generar-les heu de seguir el tutorial sobre model 046 BATXILLERAT O CICLES MITJÀ I SUPERIOR). 

TOT L’ALUMNAT DE CICLES ha de portar llegits i signats els següents documents: Consentiment de desplaçament Document Desplaçament i Informació sobre anul·lació de matrícula Document Anul·lació.

L’ALUMNAT DE CICLE DE GRAU MITJÀ necessitarà el següent material per a poder realitzar alguns del mòduls Document Material TGUMN

  1. ALUMNAT QUE CURSARÀ 1r ESO i EN EL 2023-24 HA CURSAT EN COL·LEGIS ADSCRITS (St.Rafael, Muixara i Vall Guadalest) ) 

Empleneu els fulls de matrícula, signeu-los i entregueu-los en Secretaria del 25 de juny fins el 27 de juny. 

També porteu la documentació següent: 

Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare 

Una foto recent tipus carnet. 

  1. ALUMNAT QUE CURSARÀ FPB1, QUALI O NOU EN EL CENTRE QUE CURSARÀ ESO (Només si heu fet l’admissió a través de Adminnova i una vegada estigueu als llistats definitius d’admesos) CAL: 

Empleneu els fulls de matrícula, signeu-los i entregueu-los en els següents terminis: FPB1 15 al 18 de juliol. ESO: 22 al 26 de juliol. Quali: 25 al 30 de juliol. 

També porteu el justificant del pagaments de l’assegurança escolar (excepte 1r i 2n ESO) i la documentació següent: 

– Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat).

– Certificat d’empadronament.

– Una foto recent tipus carnet.

  1. ALUMNAT QUE CURSARÀ 1r BATXILLERAT (O NOU EN EL CENTRE DE 2n DE BATXILLERAT), CFGM1 o CFGS1 (O DE SEGON CURS SI SÓN NOUS EN EL CENTRE) (Només si heu fet l’admissió a través de Adminnova i una vegada estigueu als llistats definitius d’admesos) CAL: 

Empleneu els fulls de matrícula, signeu-los i entregueu-los en el termini següent: BAT del 25 al 31 de juliol,  CFGM i CFGS del 24 al 30 de juliol 

També porteu la documentació següent: 

– Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat).

– Certificat d’empadronament.

-Una foto recent tipus carnet. 

– Els justificants dels pagaments de l’assegurança escolar i de les taxes degudament pagades (per poder generar-les heu de seguir el tutorial sobre model 046 BATXILLERAT O CICLES MITJÀ I SUPERIOR).

TOT L’ALUMNAT DE CICLES ha de portar llegits i signats els següents documents: Consentiment de desplaçament Document Desplaçament i Informació sobre anul·lació de matrícula Document Anul·lació.

L’ALUMNAT DE CICLE DE GRAU MITJÀ necessitarà el següent material per a poder realitzar alguns del mòduls Document Material TGUMN