Proves homologades del nivell A2. Resultats

Bon dia, famílies.

Al tauler de Secretaria teniu els resultats de les proves homologades A2.

(6 de Febrer)

Tota la informació sobre la convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència pe a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023 en l’ENLLAÇ.

La prova homologada d’Anglès serà el 21 de març a les 11:00 h i la de Francès el 22 de març a les 11:00 h.

EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ A SECRETARIA SERÀ DES DEL DIMARTS 21 DE FEBRER FINS EL DILLUNS 27 DE FEBRER, AMBDÓS INCLUSIUS. IMPRÈS