Presentació

Les aplicacions de gestió educativa dels centres educatius de la Comunitat Valenciana estan en continu canvi a causa d'adaptacions normatives, migracions tecnològiques o millores en els procediments de gestió. Aquesta web pretén ser un espai de difusió i una eina útil per als centres, que els permeta conéixer de manera àgil totes les novetats.

ITACA

És l'aplicació bàsica de gestió educativa per als ensenyaments d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, les diferents modalitats d'FP, EOI, ensenyaments de Règim Especial, FPA i Educació Especial.

Web Família

És l'aplicació oficial de comunicació entre la família i el centre, el tutor o la tutora i l'equip docent. Permet publicar la informació acadèmica de l'alumne/a, les faltes d'assistència, els horaris i intercanviar missatges entre família i docent.

Mòdul Docent

És l'aplicació que permet al personal docent efectuar la seua activitat acadèmica d'acord amb la normativa vigent.

Secretaria Digital

És la plataforma que permet a les famílies i a l'alumnat realitzar tràmits electrònics davant la secretaria del centre educatiu.

Destacats

Segueix al dia de les Innovacions Tecnològiques en Educació en:

Novetats més recents

Disponible mòdul de gestió de comunicaciones de Web Familia (ITACA3-GAD)

5 octubre, 2023

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa … Llegir més

Disponible el mòdul de Procediment ordinari de mesures d’abordatge (ITACA3-GAC)

10 febrer, 2023

Seguint instruccions de la Direcció General d’Inclusió Educativa, es posa a la disposició dels centres el nou mòdul de Procediments … Llegir més

Itaca migra el mòdul Personal a Itaca3-GAD

24 gener, 2023

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa … Llegir més

Novetats d’accessibilitat i recuperació de contrasenya a ITACA1, ITACA3 i MD2

14 desembre, 2022

D’altra banda, també els informem que s’ha afegit una nova opció de recuperació de contrasenya: Recuperar contrasenya per CL@VE.