Projecte Micromón

Durant les últimes tres setmanes, l’alumnat de l’assignatura de Biologia Humana, de 1r de Batxillerat, ha participat, en col·laboració amb la Universitat de València, en el Projecte Micromón.

Aquesta iniciativa pretén divulgar entre l’estudiantat el problema que representa el desenvolupament de resistències a antibiòtics per part de bacteris patògens, alhora que promou l’interés i el desenvolupament de competències científiques a través de diverses sessions pràctiques al laboratori de Biologia.

Durant de les cinc sessions del Projecte, hem aprés a prendre mostres, a sembrar bacteris sobre medis de cultiu sòlid, a fer recomptes de colònies i a realitzar proves d’antibiosi per detectar la presència de bacteris capaços de produir antibiòtics.

La posada en pràctica d’aquest projecte ha sigut un èxit! En total, el grup d’estudiants del nostre centre ha aconseguir aïllar un total de 30 colònies de bacteris productors d’antibiòtics!

Volem agrair al professor Jesús Zueco, del departament de Microbiologia de la Facultat de Farmàcia i a les tres alumnes del grau de Farmàcia que ens han acompanyat, Sara, Maria i Alicia, per haver servit d’inspiració per al nostre alumnat i per haver-nos brindat l’oportunitat de fer CIÈNCIA amb majúscules!

🌟 Explorant el món de les roques en primer curs de l’ESO!

🌍🔍 Els nostres estudiants estan submergint-se en el fascinant estudi dels diferents tipus de roques, i l’estan fent d’una manera creativa i artística! 🎨✨ Fixar-vos com estan dibuixant aquestes meravelles naturals en els seus quaderns, posant el nom i tipus de roca, segons la seua formació (magmàtica, sedimentària o metamòrfica), destacant les característiques principals de cadascuna🖌️💎 Continuem aprenent i creixent conjuntament a l’aula! 💡📚