COMUNICACIÓ DEL CENTRE

Estimades famílies,

Davant la confusió que està creant el tema del transport i algunes altres qüestions, ens agradaria fer alguns aclariments.

1. Respecte als horaris de transport, tal com es va explicar a la circular enviada la primera setmana, l’horari de 1r ESO per a les persones usuàries de transport continuarà sent de forma provisional, dimarts, dimecres i dijous a les 15h. Açò ve provocat per l’increment de les hores lectives de 2n ESO que fa 32h lectives i que impossibilita que l’alumnat de 1rESO puga fer ús del bus, ja que comparteixen el mateix bus. La distribució de l’alumnat i programació del servei d’autobús va finalitzar-se a primers d’agost, pero el canvi de horas lectivas publicat el 31 d’agost va trastocar tot el treball realitzat.

Conselleria no contempla de cap manera la reiteració del servei.

2. L’alumnat de 2n ESO SOLS espera fins les 15h els dimecres. Dimarts i dijous té classe fins a les 15h.

3.L’alumnat transportat que ha de romandre al centre està en tot moment vigilat pel professorat de guàrdia i té indicacions clarament donades de quedar-se al centre mentre espera al bus. En cap moment el centre autoritza aquestes eixides. Membres de l’equip directiu estan a la porta per evitar aquestes situacions. Sempre hi ha qui aprofita la confusió que es genera a les eixides, per anar fora del recinte.

El centre no es farà responsable d’aquest alumnat, ja que està informat de com procedir, així com les mateixes famílies.

4. Les famílies que vulguen recollir a l’alumnat a les 14.10h. hauran de comunicar-ho mitjantçant escrit al correu del centre, a la web família o presentant un escrit a la consergeria.

5. Respecte al tema de les matriculacions i els dubtes generats, comentar que l’alumnat que no ha pogut estar matriculat a juliol ha estat el nouvingut a setembre. La resta, encara que no teníem servei d’administració per IT de l’únic personal amb què comptem, s’ha gestionat (encara que els documents els hagen lliurat a setembre).

Cal recordar que el transport, per tal d’agilitzar les gestions amb la Conselleria, es va recollir a final de curs al centre, segons la informació que apareix a la nostra web. Les úniques persones que no gaudeixen encara de transport són aquelles que han fet sol•licitud a setembre o que van oblidar sol•licitar-lo abans i en aquest cas és Conselleria qui ha d’autoritzar, per tant, s’ha informat a les famílies que seran avisades quan corresponga.

6. Els avisos es fan sempre a la web del centre que és el canal oficial, junt a la web familia i s’ha d’estar atents a aquests dos canals de comunicació.

7. Les noves peticions de web familia estan gestionant-se i van enviant-se a les famílies a poc a poc. La càrrega burocràtica d’un centre amb 1200 alumnes ara a inici de curs és molta i a vegades els recursos, insuficients.

Gràcies per la vostra comprensió.

Si teniu dubtes, a les reunions amb famílies de les pròximes setmanes els podreu formular.

Atentament

L’equip directiu de l’IES La Nucia