Matrícula i dates de matriculació ALUMNAT DE NOVA ADMISSIÓ curs 2023-2024.

Bon dia, famílies.

Ací us detallem les instruccions sobre la Matrícula de nova admissió per al curs 2023-2024.

***** El SEGUR ESCOLAR ÉS OBLIGATORI PER A l’ALUMNAT QUE CURSA 3r i 4t ESO, BATXILLERAT i FP *****

EL PAGAMENT DE 1,12€ S’HA DE FER EN EL COMPTE IBAN: ES29 0081 1067 2800 0101 4709.

**** L’AGENDA DEL CENTRE ÉS OBLIGATÒRIA ****

Serà GRATUÏTA PER A ELS/LES ASSOCIATS/DAS De l’AMPA QUE FORMALIZEN EL PAGAMENT DE LA QUOTA CORRESPONENT (veure condicions en AMPA) Per a els/les associats/dones s’entregaran ELS PRIMERS DIES DE CLASSE. Si opten per no associar-se, han de vindre els primers dies de Setembre per a recollir-la en consergeria i abonar 5€.

**** IDENTIFICACIÓ ALUMNAT ****

L’alumnat s’identificarà en el servei de transport amb un carnet que li proporcionarem al setembre. El servei de transport tindrà els llistats corresponents i degudament actualitzats al llarg del curs.

**** WEB FAMÍLIA. És el sistema de comunicació famílies-professorat establida per la Conselleria d’Educació ****

L’alumnat nou en el centre o que no ha tingut mai accés ha d’emplenar, signar i entregar en Secretaria la fulla per a autoritzar-nos a gestionar l’enviament d’una contrasenya. Si s’ha oblidat la contrasenya no cal tornar a fer la fulla, hi ha una opció en l’aplicació per a poder recuperar la contrasenya sense vindre o contactar amb el centre.

**** TRANSPORTE **** ENLLAÇ

LA MATRÍCULA ES FARÀ EFECTIVA, SOL, SI ES COMPLEIXEN ELS PASSOS SEGÜENTS:

 • ALUMNAT QUE CURSARÀ QUALI (Només si heu fet l’admissió a través de Telematrícula i una vegada estigueu als llistats definitius d’admesos ).
 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ : del 24/07/23 al 28/07/23
  • Empleneu la fulla de matrícula, signeu-la i entregueu-la en el centre. IMPRÉS
  • També porteu el justificant del pagament del segur escolar i la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat)
   • Certificat d’empadronament
   • Una foto recent tipus carnet.
 • ALUMNAT NOU EN EL CENTRE QUE CURSARÀ ESO (Només si heu fet l’admissió a través de Telematrícula i una vegada estigueu als llistats definitius d’admesos ).
 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 20/07/23 al 25/07/23
  • Empleneu la fulla de matrícula, signeu-la i entregueu-la en el centre. IMPRÉS
  • També porteu el justificant del pagament del segur escolar (excepte primer i segon d’ESO)i la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat)
   • Certificat d’empadronament
   • Una foto recent tipus carnet.
 • ALUMNAT QUE CURSARÀ CFGM i CFGS (Només si heu fet l’admissió a través de Telematrícula i una vegada estigueu en els llistats definitius d’admesos ).
 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ : : del 21/07/23 al 27/07/23
  • Empleneu la fulla de matrícula, signeu-la i entregueu-la en el centre. IMPRÉS
  • També porteu la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat)
   • Certificat d’empadronament
   • Una foto recent tipus carnet.
   • Els justificants del pagament del segur escolar i de les taxes (per a poder generar-les han de seguir el tutorial corresponent sobre model 046 i quines taxes els fan falta). TUTORIAL FP
 • ALUMNAT QUE CURSARÀ 1r O 2n de BATXILLERAT. (Només si heu fet l’admissió a través de Telematrícula i una vegada estigueu en els llistats definitius d’admesos ).
 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ : : del 25/07/23 al 28/07/23
  • Empleneu la fulla de matrícula, signeu-la i entregueu-la en el centre. IMPRÉS
  • També porteu la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat)
   • Certificat d’empadronament
   • Una foto recent tipus carnet.
   • Els justificants del pagament del segur escolar i de les taxes (per a poder generar-les han de seguir el tutorial corresponent sobre model 046 i quines taxes els fan falta). TUTORIAL BAT

Instruccions Matrícula curs 2023-2024

Bon dia, famílies.

HAN D’ESTAR ATENTS TOTS ELS DIES A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE PER COMPROVAR SI ELS TERMINIS I PROCEDIMIENTS PROGRAMATS PODEN COMPLIRSE JA QUE CONTINUEM SENSE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ

Ací vos detallem les instruccions sobre la Matrícula per al curs 2023-2024.

***** L’ASSEGURANÇA ESCOLAR ÉS OBLIGATÒRIA PER A L’ALUMNAT QUE CURSA 3r i 4t ESO, BATXILLERAT i FP *****

EL PAGAMENT DE 1,12€ S’HA DE FER EN EL COMPTE IBAN: ES29 0081 1067 2800 0101 4709.

**** L’AGENDA DEL CENTRE ÉS OBLIGATÒRIA ****

Serà GRATUÏTA PER ALS/LES ASSOCIATS/DES A L’AMPA QUE FORMALITZEN EL PAGAMENT DE LA QUOTA CORRESPONENT (vore condicions en AMPA). Per als/les associats/des s’entregaran ELS PRIMERS DIES DE CLASSE. Si opteu per no associar-vos, haureu de venir els primers dies de Setembre per recollir-la en consergeria i abonar 5€.

**** IDENTIFICACIÓ ALUMNAT ****

L’alumnat s’identificacrà en el servei de transport amb un carnet que li proporcionarem a Setembre. El servei de transport tindrà els llistats corresponents i degudament actualitzats al llarg del curs.

**** WEB FAMÍLIA. És el sistema de comunicació famílies-professorat establida per la Conselleria d’Educació ****

L’alumnat nou en el centre o que no ha tingut mai accés ha d’emplenar, signar i entregar en Secretaria el full per autoritzar-nos a gestionar l’enviament d’una contrasenya. Si s’ha oblidat la contrasenya no cal tornar a fer el full, hi ha una opció en l’aplicació per poder recuperar la contrasenya sense vindre o contactar amb el centre.

**** TRANSPORT **** ENLLAÇ

LA MATRÍCULA ES FARÀ EFECTIVA, NOMÉS, SI ES COMPLEIXEN ELS PASSOS SEGÜENTS:

 1. ALUMNAT QUE HA CURSAT AL CENTRE 1rESO EN EL 2022-2023 (del 15 de maig fins el 2 de juny) Empleneu el full de matrícula degudament signat i entregueu-lo en hora de tutoria a la tutora o al tutor junt a una fotocòpia del DNI de l’alumne.
 2. ALUMNAT QUE HA CURSAT AL CENTRE 2n, 3rESO o FPB1 EN EL 2022-2023 (del 3 al 7 de juliol) Empleneu el full de matrícula degudament signat i entregueu-lo en Secretaria junt al resguard del pagament assegurança.
 3. ALUMNAT QUE HA CURSAT AL CENTRE 1BAT i CFGM1r curs i CFGS1r curs EN EL 2022-2023 (del 10 al 14 de juliol)
  • Empleneu el full de matrícula, signeu-lo i entregueu-lo en Secretaria el dia i l’hora que se vos ha assignat.
  • També porteu els justificants dels pagaments de l’assegurança escolar i de les taxes (per poder generar-les heu de seguir el tutorial sobre model 046 i quines taxes vos calen). TUTORIAL BAT TUTORIAL FP
 4. ALUMNAT QUE CURSARÀ 1r ESO i EN EL 2022-23 HA CURSAT EN COL·LEGIS ADSCRITS (St.Rafael, Muixara i Vall Guadalest) (del 26 de juny fins el 30 de juny)
  • Empleneu els fulls de matrícula, signeu-los i entregueu-los en Secretaria el dia i l’hora que se vos ha assignat.
  • També porteu la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare
   • Una foto recent tipus carnet.
 1. ALUMNAT QUE CURSARÀ FPB1 o QUALI I NOU EN EL CENTRE QUE CURSARÀ ESO (Només si heu fet l’admissió a través de Telematrícula i una vegada estigueu als llistats definitius d’admesos i passeu per Secretaria).
  • Empleneu els fulls de matrícula, signeu-los i entregueu-los el dia que se vos ha assignat (Telematrícula). IMPRÈS
  • També porteu el justificant dels pagaments de l’assegurança escolar (excepte 1r i 2n ESO) i la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat)
   • Certificat d’empadronament
   • Una foto recent tipus carnet.
 1. ALUMNAT QUE CURSARÀ 1r BATXILLERAT i CFGM1r curs i CFGS1r curs (Només si heu fet l’admissió a través de Telematrícula i una vegada estigueu als llistats definitius d’admesos i passeu per Secretaria).
  • Empleneu els fulls de matrícula, signeu-los i entregueu-los el dia que se vos ha assignat (Telematrícula). IMPRÈS.
  • També porteu la documentació següent:
   • Fotocòpies: targeta SIP de l’alumne/a; DNI de l’alumne/a i DNI del pare i de la mare (si l’alumnat és menor d’edat)
   • Certificat d’empadronament
   • Una foto recent tipus carnet.
   • Els justificants dels pagaments de l’assegurança escolar i de les taxes degudament pagades (per poder generar-les heu de seguir el tutorial corresponent sobre model 046 i quines taxes vos calen). TUTORIAL BAT TUTORIAL FP

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA IES LA NUCIA

(en els casos que s’hagen produït vacants per renúncies o pèrdua de plaça)

Per motius d’organització i per assegurar una bona atenció s’insta que veniu presencialment NOMÉS les famílies i l’alumnat que complisquen els requisits exposats a continuació per lliurament de documentació i valoració de la possible matriculació.

 • Divendres 3 de setembre: Nivell d’ESO, BAT i FPB:
  • Alumnat que ha fet admissió i no ha sigut admès per falta de places (abstindre’s alumnat que ha estat admès i NO ha presentat matrícula en el termini establert, eixe alumnat hauria perdut la plaça).
  • Alumnat que, no havent fet procés d’admissió per qualsevol motiu, pot demostrar estar empadronat a La Nucia i estar fent pagaments (llum, aigua…) en el domicili que acredita.
 • Dilluns 6 de setembre: Nivell CFGM:
  • Alumnat que ha fet admissió i no ha sigut admès per falta de places (abstindre’s alumnat que ha estat admès i no ha presentat matrícula en el termini establert, eixe alumnat hauria perdut la plaça) i siga convocat pel centre mitjançant cridada telefònica el divendres 3 de setembre.
 • Dimarts 7 de setembre: Nivell CFGS:
  • Alumnat que ha fet admissió i no ha sigut admès per falta de places (abstindre’s alumnat que ha estat admès i no ha presentat matrícula en el termini establert, eixe alumnat hauria perdut la plaça) i siga convocat pel centre mitjançant cridada telefònica el dilluns 6 de setembre.

Eres alumnat nostre ja? Estàs triant les matèries del curs vinent?

Hola.

Anem avançant en el curs i en la programació del següent. Des del centre hem avisat a través de Web Familia que l’alumnat trobarà en el seu Aules un nou curs que té un qüestionari que heu de reomplir. Allí mateix hi ha alguna informació sobre les matèries que pots escollir. Ací en la web també, en el menú de dalt en Ensenyaments ESO o BAT.

Calendari Admissió i Matriculació

#Calendari‼️ Ja podeu consultar el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2020-2021 de tots els nivells educatius no universitaris.

📆 Presentació de sol·licituds per a l’ESO, Batxillerat i FP: del 17 al 25 de juny.

👉 En breu vos informarem de com realitzar tots els tràmits necessaris de manera telemàtica.