Matrícula telemàtica

Link per realitzar la matrícula telemàtica:
Telematrícula – Matrícula telemàtica


ALUMNES NOUVINGUTS ESO – BATXILLERAT

Alumnat nouvingut és aquell que es matricula per primera vegada a 1r ESO des d’un centre no adscrit o que es matricula en altres nivells provinent d’altres centres.

Els períodes de matrícula marcats per la Conselleria d’Educació seran els següents:

  • ESO: Del 19 al 24 de juliol
  • BATXILLERAT: Del 24 al 27 de juliol

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR DURANT EL PROCÉS TELEMÀTIC


CICLES FORMATIUS

Els períodes de matrícula marcats per la Conselleria d’Educació seran els següents:

  • Cicles Formatius Grau Mitjà: del 20 al 26 de juliol
  • Cicles Formatius Grau Superior: del 20 al 26 de juliol

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR DURANT EL PROCÉS TELEMÀTIC