Projecte internacionalització Erasmus

El programa Erasmus que serà vigent fins el curs 2027, és la nostra gran aposta des de l’inici de la internacionalització del centre.

Considerem l’Erasmus + l’eix principal del nostre procés d’internacionalització per molts motius, però una de les principals raons és que aquests diners provinents de la Unió Europea ens permeten becar un nombre molt significatiu d’alumnat que d’altra manera no podria viatjar fora del país. Creiem que açò és una oportunitat única per al nostre alumnat i per això és un programa central al nostre centre, tant en ESO i Batxillerat com en CCFF.

Fins el moment, les experiències europees de què gaudit el nostre centre són les següents:

Diversos programes Grundvig de formació de professorat

2 programes Comenius

2 associacions escolars Erasmus +

1 consorci Erasmus per a CCFF

1 projecte K1 per a la formació de professorat (5 mobilitats per a cursos i 4 mobilitats per job shadowing)

1 recepció de centre italià per a job shadowing

1 recepció d’una estudiant alemanya dins del marc d’un projecte de mobilitat de llarga durada.

Acreditació Erasmus 21-27

Seguint la tradició encetada pel nostre centre en 2008 de participar en projectes europeus, i veient la importància que aquesta dimensió europea va adquirint en la societat actual vam formar fa dos cursos l’Equip Erasmus que va dissenyar tot un pla que ens va permetre aconseguir l’Acreditació Erasmus+ per als cursos 21-27.

Aquest pla contempla cinc objectius clarament diferenciats però íntimament relacionats, que duran al nostre centre a estar al dia i en consonància amb els objectius marcats per la Unió Europea pel que fa a educació i entre els quals, òbviament, la Internalització n’és un dels més rellevants.

Aquesta l’Acreditació Erasmus+ ens permetrà moure al nostre alumnat i al nostre professorat en diferents projectes per diversos centres de la Unió Europea amb l’objectiu de millorar de l’educació multilingüe i multicultural tant de l’alumnat com del professorat mitjançant l’observació de la metodologia emprada en altres centres.

A banda d’aquest objectiu fonamental, la participació en els projectes europeus ens permetrà avançar en altres objectius que considerem claus per a l’evolució del nostre alumnat i professorat com son

-Sostenibilitat

Pretenem crear una consciència mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic a tota la comunitat educativa; necessitem aquesta consciència verda a l’hora de canviar hàbits i millorar la nostra qualitat de vida. Per aquest motiu, el canvi també s’ha d’exercir el dia a dia del nostre centre, amb un enfocament més ecològic i de protecció mediambiental del nostre entorn.

-Inclusió

Millorar la formació del professorat en l’àmbit de la inclusió i la diversitat per promocionar la igualtat d’oportunitats, l’accés a l’educació, la integració i la diversitat al centre.

-Digitalització

La situació de la pandèmia ha evidenciat la necessitat de transformació cap a una educació digital. Aquesta formació del professorat afavorirà l’actualització de coneixements tant per a la gestió del centre com per a l’ús a l’aula i ens ajudarà a eliminar la bretxa digital, millorant així la inclusió d’alguns col·lectius més desafavorits que presenten dificultats per a assistir a classe de manera presencial o que tenen dificultats econòmiques per a obtenir equipament tecnològic.

– Consciència democràtica

D’altra banda, pretenem que el nostre centre cresca la tolerància intercultural i els valors democràtics. Els professors i els alumnes hem de millorar les nostres habilitats per gestionar situacions i acollir l’alumnat nouvingut de la millor manera per afavorir-ne la inclusió. La formació i experiència del professorat en aquesta àrea serà vital per gestionar la interculturalitat.

Enllaç a les activitats Erasmus+ del centre