2n Batxillerat

Comunes


✔ Llengua Castellana i Literatura II 3h
✔ Valencià: Llengua i literatura II 3h
✔ Anglés 3h
✔ Història d’Espanya
✔ Història de la Filosofia 3h
✔ Tutoria 1h

Específiques de modalitat

Una matèria obligatòria de modalitat (4h)Cal escollir dos matèries específiques de modalitat (4h+4h)
CIÈNCIES I TECNOLOGIABIOLOGIA o DIBUIX TÈCNIC II
MATEMÀTIQUES IIFÍSICA
QUÍMICA
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES CCSS IIGEOGRAFIA o HISTÒRIA DE L’ART
LLATÍ IIGREC II o EMPRESA I DISSENY DE MODELS DE NEGOCI

ESCOLLIR UNA OPTATIVA (4h)

Tecnologia i Enginyeria II

Geologia i Ciències Ambientals

Gestió de Projectes d’Emprenedoria

Programació, Xarxes i SIstemes Informàtics II

Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament Personal

Francés II

RELIGIÓ (opcional 1h )