Oferta de treball

OFERTA DE TREBALL AL NOSTRE CENTRE

Contractació d’una persona especialista en “Sistemes de Comunicació Alternativa“.

Es convoca el següent procediment de selecció per a la contractació d’una persona especialista en «Sistemes de Comunicació Alternativa» per a impartir classes en Cicles Formatius.

L’oferta de treball contempla un contracte amb 11 hores setmanals per a impartir els mòduls professionals:

  1. Suport a la comunicació (2n CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència)
  2. Sistemes augmentatius i alternatius (2n CFGS Integració Social)

Termini de presentació de les sol·licituds

Des del dia 6 fins el 19 de juliol de 2022, tots dos inclosos.
Les sol·licituds caldrà entregar-les en Administració de l’IES Josep Segrelles.

Més informació en el següent document