INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME I

Avinguda d'Albaida, 23, 46870 Ontinyent
Telèfon: 96 291 93 05
Correu electrònic: 46017201@edu.gva.es
http://www.iesjaumeprimer.com
http://www.meteorologiajaumeprimer.com