Matrícula FP GRAU SUPERIOR 23-24

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA FP GRAU SUPERIOR

23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA ADMINISTRACIÓ I FINÀNCES

23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA ADMINISTRACIÓ I FINÀNCES (SEMIPRESENCIAL). AQUEST CICLE SOLS ES POT FER LA MATRÍCULA PER AL PRIMER CURS.

23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

23-24 FULL AMPA(VOLUNTARI)

23-24 SOL·LICITUD_ACCES_WEB_FAMILIA

22_23 FULL D'AUTORITZACIONS CORREU(majors d'edat)

FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE/PASSAPORT de l’alumne/a
FOTOCÒPIA DE LA TARJA SANITÀRIA SIP DE L’ALUMNE/A
ACREDITACIÓ D’ESTUDIS:

Certificat acadèmic o Historial acadèmic dels estudis que acrediten l’accés al cicle o certificat de la prova d’accés.

  PAGAMENT D’AQUESTES DUES TAXES

ASSEGURANÇA ESCOLAR. Abonareu 1,12€ en metàl·lic a consergeria. Sols els menors de 28 anys.

FOTOCÒPIA DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL. CERTIFICAT MINUSVALIDESA

 

 

CALENDARI DE MATRÍCULA

Comprovareu el llistat definitiu d’admesos el dia 20 de juliol.

 La matrícula dels admesos serà el dia 24 de juliol.

 Horari de Secretaria

9.30h fins a 13h

 

9.30h fins a 13h