Matrícula 1r ESO 23-24

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA 1r ESO
23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA

23_24-FULL-DAUTORITZACIONS-CORREU-I-EIXIDES

23_24-FULL-AUTORITZACIO-US-IMATGES

23-24 FULL AMPA

23-24 SOL·LICITUD_ACCES_WEB_FAMILIA

(1) FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE/PASSAPORT de l’alumne/a
FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE/PASSAPORT de pare i mare
FOTOCÒPIA DE LA TARJA SANITÀRIA SIP DE L’ALUMNE/A
REQUISIT ACADÈMIC: certificat de promoció a l’ESO (centres adscrits) i còpia de l’Historial Acadèmic de Educació Primària (centres no adscrits)
(2) ESBORRANY O SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR (SOLS PLATJA I RODALIA)
FOTOCÒPIA DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL. CERTIFICAT MINUSVALIDESA
  1. Si l’alumne no té DNI fotocòpia del llibre de família. No es pot demanar cap beca sense DNI.
  2. L’esborrany del transport escolar el teniu a la web família. Recordeu que cal signar pare i mare.

Horari de Secretaria

9.30h fins a 13h