Aneu a la barra d'eines

Jornada acollida 10 de setembre de 2021

L’alumnat serà rebut per la tutora o tutor a la porta principal, qui li mostrarà el centre i la seua aula. Assajaran quin serà el protocol d’entrada i eixida i li donarà l’horari i la declaració responsable.

L’alumnat haurà de portar una llibreta i bolígrafs, per prendre notes. No han de comprar cap material ni llibretes fins que parlen amb el professorat que imparteix cada assignatura.

A més, qui siga de Xarxa Llibres, haurà de portar una motxilla buida per emportar-se els llibres. En acabar, se n’aniran a casa.

9.00h 1r ESO

10.00h 4t ESO / PR4

11.00h 2n ESO / PAC

12.00h 1r Batx / 2n Batx

13.00h 3r ESO / PMAR

14.00h FPB / CFGM / CFGS

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE A COMPLIR PER TOT L’ALUMNAT

Aquestes són algunes de les mesures que l’alumnat ha de conéixer del pla de contingència i actuació davant la Covid-19 que l’IES Clara Campoamor ha elaborat seguint els criteris marcats per les autoritats educatives i sanitàries.

  • L’alumnat que presente simptomatologia (tos, febra, dificultat per a respirar) ha de quedar-se a casa i avisar les autoritats sanitàries perquè valore la seua situació. L’alumnat que es trobe en aïllament o en període de quarantena per contacte estret amb algun contagiat o a l’espera de diagnòstic, no ha d’acudir al centre i ho comunicarà al més prompte possible a la seua tutora o tutor.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en tots els espais del centre (excepte l’imprescindible per a esmorzar). L’alumnat haurà de vindre de casa amb la mascareta correctament col·locada.
  • S’ha de respectar la distància mínima d’1,2 metres en tot moment, fins i tot abans de l’accés al centre. En aquest sentit, les taules de les aules estan disposades per a guardar aquesta distància i no es podran moure o canviar. L’alumnat ocuparà la mateixa taula durant tot el curs.
  • Higiene de mans. Cal rentar-se-les freqüentment amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. Les aules disposaran de paperera, gel i paper, així com esprais desinfectants per als ordinadors.
  • Hem d’evitar tocar-nos el nas, els ulls i la boca. Per a tossir o esternudar hem de tapar-nos amb el colze o en un mocador de paper que dipositarem a la paperera.
  • Hem d’evitar tocar portes, poms, baranes… Les portes i finestres de les aules estaran obertes per facilitar l’accés i eixida i mantenir els espais ventilats. S’ha reforçat el servei de neteja, especialment en banys i espais de més ús.
  • Es respectarà el protocol d’entrada i eixida del centre, de baixada i ubicació al pati, així com els itineraris de circulació dels passadissos i escales, on s’ha d’anar sempre per la dreta.
  • No es podrà compartir menjar, beguda o material amb la resta de companys. Les fonts del pati estaran inutilitzades. S’evitaran els gestos o salutacions que suposen el contacte físic.
  • Si l’alumnat es troba malament durant la jornada escolar, ho comunicarà al professorat. S’ha habilitat una “sala Covid-19” per a aïllar a qui presente símptomes. Allí romandrà fins que un familiar o tutor/a legal vinga a recollir-lo.
  • nat es troba malament durant la jornada escolar, ho comunicarà al professorat. S’ha habilitat una “sala Covid-19” per a aïllar a qui presente símptomes. Allí romandrà fins que un familiar o tutor/a legal vinga a recollir-lo.