PLA DE RECUPERACIÓ

PLA DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS

Els alumnes que han promocionat a un determinat curs amb matèries pendents de cursos anteriors hauran de seguir aquest Pla de Recuperació de Matèries Pendents per a aprovar aquestes matèries sense necessitat de superar una prova final extraordinària. (ORDRE 38/2017, de 4 d’octubre, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat. DOGV 10/10/2017)

Recordar als alumnes que és important recuperar aquestes matèries, ja que en cas contrari, computaran a l'hora de la promoció de curs o de la Titulació. Clica l'enllaç que correspon al curs de les matèries pendents.

 1. Pendents de primer d'ESO
 2. Pendents de segon d'ESO
 3. Pendents de tercer d'ESO
 4. Pendents de primer de BAT

PENDENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

L'alumnat amb matèries o mòduls pendents d'FP ha de contactar amb el professorat que imparteix la matèria pendent durant el curs actual.

Primera reunió amb famílies

IMPORTANT: PRIMERA REUNIÓ DE LES TUTORIES AMB LES FAMÍLIES

Estimades famílies:
Els convoquem a la reunió amb el tutor/a del seu fill/filla que celebrarem en el centre a les 20.00 hores dels dies que s’indiquen:
1r d’ESO: dilluns 17 d’octubre.
2n d’ESO: dilluns, 17 d’octubre.
1r i 2n de Batxillerat: dilluns, 17 d’octubre.
3r d’ESO: dimarts, 18 d’octubre.
4t d’ESO: dimarts, 18 d’octubre.
1r i 2n d’FP Bàsica: dimarts, 18 d’octubre.
1r de cicles formatius de grau mitjà: dimarts, 18 d’octubre.

És molt important que es descarreguen el següent document on està la informació sobre la qual versarà la reunió.

Escola oficial d’idiomes

Fes la prova de nivell i apunta’t a l’escola oficial d’idiomes!

Prova de nivell d’anglés el dia 15/9/2022 a les 17.00 hores a l’IES Canónigo Manchón

Només cal abonar la taxa d’inscripció i vindre a la prova amb amb el rebut d’haver-la pagat. En les imatges tens tota la informació.

Inici del curs 22-23

PRESENTACIONS I INICI

Dilluns 12 de setembre els alumnes assistiran a la sessió d’acollida amb el seu tutor segons l’horari que apareix a continuació. Dimarts 13 de setembre començaran la seua jornada escolar completa.

INICI-CURS-ALUMNAT-22-23-VAL

Horari de lliurament de notes el 22 de juny

HORARI DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DE FINAL DE CURS A LES FAMÍLIES (ESO-BAT). 

Les famílies de l’alumnat de l’ESO recolliran la documentació de final de curs el dia 22 de juny de 2022 en l’horari establert a continuació:

 • De 12.00 a 13.00 hores: les famílies de 1r i 3r d’ESO
 • De 13.00 a 14.00 hores: les famílies de 2n i 4t d’ESO:

– Les famílies podran autoritzar a un familiar major d’edat per a recollir la documentació (aquest aportarà autorització escrita).

– Les famílies que no puguen recollir la documentació en els terminis establerts podran fer-ho de l’1 al 8 de juliol en horari de 9.00 a 13.00 h.

– Per motius de seguretat només podrà vindre una persona.

– Alumnat de Batxillerat i Cicles: se li entregarà al propi alumnat el butlletí de notes en classe.

Beques AMPA 2022

 BEQUES  ALUMNAT (SOCIS AMPA CURS 2021-22)

Tots l’alumnat les famílies dels quals pertanyen a l’AMPA de l’IES Canonge Manchón, podrà ser agraciat amb 1 de les 28 beques a sortejar, 25 per valor de 50€ cadascuna i 3 beques extraordinàries per valor de 75€ cadascuna.

L’assignació de les beques s’ha fet proporcional al nombre de socis per cursos, i quedant distribuïdes de la següent manera:

1 ESO

5 beques de 50€ Total 250€
2 ESO 5 beques de 50€ Total 250€
3 ESO 4 beques de 50€ Total 200€
4 ESO 4 beques de 50€ Total 200€
1  BAT 2 beques de 50€ Total 100€
2  BAT 2 beques de 50€ Total 100€
Cicles formatius 3 beques de 50€ Total 150€
Alumnat en general 3 beques extraordinàries de 75€ Total 225€

TOTAL  DESTINAT A BEQUES ———————    1.475 €

Aclariments:

 1. Les beques no podran ser acumulatives, és a dir; no poden rebre 2 germans una beca per a cadascun d’ells, tampoc podrà obtenir una beca extraordinària 75€  qui ha rebut una beca de 50€.
 2. El sorteig es realitzarà el diumenge 29 de maig a les 19.00 h i serà emés en directe a través de la pàgina del nostre Facebook AMPA CANONIGO MANCHON.
 3. Els afortunats i afortunades es publicaran en la Web de l’institut i diferents xarxes socials de l’AMPA (Facebook, Instagram, etc.)
 4. Des de l’associació ens posarem en contacte amb els i les agraciades per a fer el lliurament de la beca i si surt algun dubte podran contactar-nos en el nostre correu:  ampacanonigomanchon@gmail.com
 5. L’import d’aquestes Beques només podrà consumir-se en qualsevol comerç de l’Associació de comerciants de Crevillent.

Acreditació de competències professionals

Acredita la teua experiència!

Tens molta experiència laboral, però no tens cap títol?

Aquesta informació segur que et pot interessar!

Et podem acreditar oficialment la teua competència professional i millorar la teua ocupabilitat. En el següent document trobaràs més informació i telèfon o correu per a consultar els teus dubtes.

DIFUSIO_CAU-CORREU_PAACP