Matrícula ESO i BAT

Matrícula ESO i Batxillerat

Sol·licitud matrícula curs 2024/2025

Poden realitzar aquest procediment únicament:

 • Alumnat del centre que continua en la mateixa etapa educativa (2n, 3r i 4t d'ESO, 2n Batxillerat i Repetidors de 1r i 2n Batxillerat)
 • Alumnat dels centres adscrits (1r ESO)

L'alumnat que ha sol·licitat plaça per a 1r de Batxillerat s'atendrà al calendari i instruccions del procés d'admissió.

TERMINI DE MATRÍCULA ESO: del 24 al 28 de juny

TERMINI MATRÍCULA BATXILLERAT: del 1 al 5 de juliol

PROCEDIMENT:

Per realitzar la sol·licitud cal punxar al botó inferior “Sol·licitud de Matrícula” s'obri una nova finestra on cal introduir el NIA (Número Identificació Alumne) i s’accedeix al formulari.

Dades sol·licitades:

 • Dades acadèmiques, personals i familiars
 • Número SIP
 • Número seguretat social NUSS – a partir de 3r ESO

Arxius que s'han d’adjuntar a la sol·licitud (màxim 1 MB)

 • Fotocòpia NIF / NIE (si no s’ha entregat prèviament o s’ha renovat)
 • Fotocòpia SIP (si no s’ha entregat prèviament)
 • Justificació d'haver pagat l’assegurança escolar (a partir de 3r ESO)
 • Fotografia tipus carnet actualitzada (4 cm ample x 5 cm alt)

Si necessiten adequar la fotografia abans d'enviar-la, hi ha web gratuïtes on poden fer-ho, per exemple:

Adobe Express

Pagament assegurança escolar:

L'assegurança escolar és obligatòria per a tot l'alumnat a partir de 3r ESO.

L'import és 1,12 € i el pagament es realitzarà per transferència bancària al compte del centre, indicar en concepte els COGNOMS I NOM de l'alumne/a:

IBAN: ES65 2100 2536 7413 0002 1770


AMPA IES Benlliure

Circular inscripció 2024/2025


 


ALTRA DOCUMENTACIÓ (a presentar presencialment a la secretaria del centre):

 • Sol·licituds d'exempció o convalidació
 • Sol·licituds de canvi de modalitat de batxillerat
 • Informació relativa al canvi de la situació de convivència familiar
 • Altra informació que estime oportuna