SISTEMA EDUCATIU

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tota l’etapa:

    • PAM – Pla d’Actuacions per a la Millora
    • PDC – Programa de Diversificació Curricular
    • Adscrit al Programa Banc de Llibres
    • Centre de Pràctiques del Màster de professorat d'Educació Secundària

Programa Lingüístic:

Pla d’Ensenyament i Ús Vehicular de Llengües

BATXILLERAT

Totes les modalitats de batxillerat:

* El torn de Matí i de Vesprada del Batxillerat d'Arts és considerat per l’administració com a torn Diürn i no és possible triar-ne un horari en el procés d’admissió. Per la qual cosa l’assignació de places a un horari o altre atendrà a l’ordre d’admissió, una vegada esgotades les places en horari de matí la resta són admesos en horari de vesprada.

  • Adscrit al Programa Banc de Llibres
  • Centre de Pràctiques del Màster de professorat d'Educació Secundària

Programa Lingüístic:

Pla d’Ensenyament i Ús Vehicular de Llengües

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
GRAU SUPERIOR

* El torn de Matí i de Vesprada del és considerat per l’administració com a torn Diürn i no és possible triar-ne un horari en el procés d’admissió. Per la qual cosa l’assignació de places a un horari o altre atendrà a la prioritat d’admissió i després a l’ordre d’admissió, una vegada esgotades les places en horari de matí la resta són admesos en horari de vesprada.

Programa Lingüístic:

Pla d’Ensenyament i Ús Vehicular de Llengües

CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
GRAU SUPERIOR