Normativa Admissió ESO/BAT

WEB Admissió Conselleria Educació
WEB Admissió València Capital

Normativa admissió de l'alumnat per al curs 2022-2023

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

Observacions sobre homologació o convalidació d'estudis realitzats en l'estranger.

Quan un ciutadà desitge una homologació o convalidació d'estudis realitzats a l'estranger, que és competència exclusiva de l'estat, la sol·licitarà en la Subdelegació del Govern. Quan presente la sol·licitud, ha de demanar que li segellen en el registre el "volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials", que permetrà la inscripció per al procés d'admissió en ensenyaments postobligatoris o universitaris, en els mateixos termes que si l'homologació o convalidació haguera sigut concedida, encara que amb caràcter condicional  fins que es produïsca la resolució expressa de l'expedient.

Prioritats d'admissió

Ensenyaments de música i dansa

Esportistes d'elit 

NOTA: Aquest decret modifica l'article 17.7 del Decret 40/2016, establint el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit al mateix nivell de prioritat d'admissió que els esportistes d'elit.