Accés CFGS FP

Cicles Formatius de Formació Professional

Prova d'Accés CF de Formació Professional 2024

Període d'Inscripció (Secretaria del Centre o per correu electrònic) del 20 al 28 de març de 2024
Realització de la Prova Grau Superior Formació Professional 20 i 21 de maig de 2024

Presentació

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de dues formes diferenciades:

 • Una, accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • altra, accés mitjançant una prova, si no es reuneixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, s’estableix la possibilitat d’accedir a FP a través d’una prova regulada, sempre que l’aspirant demostre tenir la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquestes ensenyances.


Prova que es realitza a l'IES BENLLIURE

A l'IES BENLLIURE es realitza la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional:

 • OPCIÓ A: Humanitats i Ciències Socials.

Per a l'accés als cicles de la família professional d'Hostaleria i Turisme:

 • CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques
 • CFGS Agencies de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

Així mateix la prova també dona accés als Cicles Formatius de Grau Superior de les següents Famílies Professionals:

 • FP Administració i Gestió
 • FP Comerç i Marketing
 • FP Hostaleria i Turisme
 • FP Servicis Socioculturals i a la Comunitat

Normativa

 • Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DOGV núm. 9518 de 24.01.2023)

 • Regulació de les provesOrdre 16/2016, de 20 de maig , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior
 • Matèries de les provesResolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris

Calendari 2024

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març de 2024)
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d'abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 24 d'abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 3 de maig
 • REALITZACIÓ PROVES20 i 21 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 31 de maig
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 10 de juny al 28 de juny.

Amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, s'ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre:

Correu secretaria IES Benlliure:   46013062.secretaria@edu.gva.es

Pots generar-te la taxa i realitzar l'ingrés en el següent enllaç:

Generador de TAXES

Enllaços relacionats


HORARI DE LA PROVA:

HORARI PROVA DURACIÓ
Examen PART COMUNA: 20 de maig de 2024 – Sala d’Actes
15:00 - 16:15 h Llengua i Literatura Castella / Valencià 1 h 15 min
16:30 - 17:45 h Anglés 1 h 15 min
18:00 - 19:15 h Matemàtiques 1 h 15 min
19:30 - 20:15 h Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
Examen PART ESPECÍFICA: 21 de maig de 2024 – Sala d’Actes
16:00 - 17:15 h Història o Economia 1 h 15 min
17:30 - 18:45 h Geografia o Economia 1 h 15 min