Procediment

Procediment d'Admissió

Participació en el procés d’admissió

  • La participació en el procés d’admissió es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica.

Per realitzar la sol·licitud serà necessari identificar-se i obtenir la «clau d'admissió» des de la pàgina web de la Conselleria, previa verificació de la identitat de la persona sol·licitant.

La clau d'admissió estarà composta per un identificador personal (usuari) i una contrasenya que haurà de ser conservada per a consultar els resultats o presentar reclamació, si fora necessari.
La persona interessada obtindrà una única «clau d’admissió» per a totes les sol·licituds que presente..

Les opcions d'identificació són les següents:

  • DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.
  • Identificació amb DNI o NIE (Targeta d'estranger, Permís de residència o Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea).

Si no pot identificar-se amb ninguna de les opcions indicades ha d'acudir al centre educatiu que vaja a sol·licitar com a primera opció amb un document que acredite la seua identitat.

Procediment Intern IES BENLLIURE

Si va a sol·licitar plaça a l'IES BENLLIURE com a primera opció, amb la finalitat d'organitzar el seu itinerari formatiu cal reomplir la sol·licitud d'Itineraris Formatius:

Elecció d'Itineraris Formatius ESO

Elecció d'Itineraris Formatius Batxillerat