HORT: cures

Ara que hem sembrat el nostre hort, és important donar-li les cures necessàries perquè les plantes cresquen sanes i fortes:

  1. Reg per depoteig: Mantenim l’hort escolar ben regat perquè les plantes tinguen suficient aigua per a créixer. La freqüència del reg es determina amb un calendari de tasques per a cada classe.
  2. Fertilització: Ens assegurem que les plantes tinguen els nutrients necessaris per a créixer saludables. Agreguem compost orgànic (que també fem nosaltres mateixos amb deixalles de l’esmorzar).
  3. Control de plagues i malalties: Monitorem regularment les plantes a la recerca de plagues i malalties. Si detectem algun problema, prenem mesures ràpides per a controlar-lo i evitar que es propague a altres plantes.
  4. Podes: Realitzem podes regulars per a assegurar-nos que les plantes tinguen la forma adequada i per a eliminar qualsevol part morta o danyada.
  5. Manteniment general: Ens assegurem de mantindre l’hort escolar net i lliure de mala herba. Eliminem qualsevol planta que estiga competint per nutrients i espai amb les plantes cultivades.
  6. Aprenentatge continu: L’hort escolar és una oportunitat per a aprendre sobre agricultura, nutrició i medi ambient. Aprofitem l’ocasió per a involucrar als estudiants en la cura de l’hort escolar i per a aprendre sobre la vida de les plantes.

Per a mantindre l’hort en un estat saludable és necessari que els nostres alumnes i alumnes realitzen labors de manteniment constant. S’encarreguen d’adobar les plantes perquè cresquen fortes i resistisquen inclemències del temps com a excessos de calor o fred, lleven les males herbes perquè les hortalisses no tinguen competidores que els lleven aliment i humitat, poden les plantes perquè estiguen airejades i els fruits cresquen sans, claregen les flors perquè els fruits siguen gruixuts i mantenen les estructures com els aspres perquè les plantes rèptils puguen descansar còmodament i les molt grans i pesades com les carabasses puga aguantar el seu pes.

VÍDEOS